Kontakt
22.1.2024

Od začátku roku město rozšířilo hlavní webové stránky města o nové podwebové stránky, které vycházejí z hlavního webu a navazují na stejný vizuální styl a obdobné členění obsahu. Podwebů je celkem 5: Zdravé město, Atraktivní město, Rodina, Práce a Ekoweb.

„Smyslem podstránek je zjednodušit orientaci na webu a zlepšit informovanost uživatelů u vybraných činnostech města. Pokud například někdo potřebuje najít informace o svozu odpadů, ví, že to spadá do oblasti životního prostředí, tím pádem klikne na ekoweb a tam již na první pohled najde položku Odpady v menu. Je to přehlednější a rychlejší než je vyhledávat v hlavním rozsáhlém menu na webu města,“ popsal místostarosta Ondřej Syrovátka.

Město nové webové stránky, které již jsou v souladu s novou vizuální identitou města, spustilo v březnu loňského roku. Stály celkem 229 200 korun bez DPH, z toho však 95 % uznatelných nákladů bylo hrazeno z dotace v rámci projektu Efektivní veřejná správa. „Kromě podwebů přinesl web také větší rychlost, přehledný kalendář akcí a lepší zpřístupnění informací zdravotně postiženým uživatelům. Podweby byly během loňského roku postupně doplňovány a upravovány až do současné podoby, kterou je možné považovat za finální. Průběžné úpravy a aktualizace však budou probíhat i nadále,“ doplnil vedoucí Odboru organizačního Zdeněk Petroš.

Obyvatelé a návštěvníci města nově získají podrobnější a komplexní informace v následujících oblastech:

Zdravé město: Na této stránce jsou shromážděny zdroje a informace související s projektem Zdravé město v oblasti osvětových akcí a kampaní (např. Evropský týden mobility, Ukliďme Česko), zapojení veřejnosti do činnosti města (Participativní rozpočet, Veřejná a Školní fóra) a akcí podporující zdraví a zdravý životní styl (Do práce na kole, Daruj krev se Zdravým městem).

Atraktivní město: Zde město informuje o plánovaných, aktuálních i dokončených investičních akcích města, které přispívají k atraktivitě a rozvoji města. Na stránkách jsou také k nahlédnutí různé rozvojové dokumenty a manuály a informace o Městském architektovi.

Rodina: Tato sekce obsahuje užitečné informace pro rodiny i jednotlivce, jako je plánování a financování sociální služeb a strategické materiály rozvoje sociálních služeb. Možné formy podpory, chystané či realizované projekty a další potřebné informace zde najdou senioři, nezaměstnaní, pečující, rodiny s dětmi, ale také zdravotně postižení. Nechybí ani odpovědi na otázky bytové problematiky, pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví města nebo městských bytů. Pokud hledáte volnočasové uplatnění pro sebe nebo své děti, v katalogu kroužků nebo přehledu zájmových sdružení a spolků si budete moci vybrat ze široké nabídky. Najdete zde i informace o místních parcích a přírodních zajímavostech, kulturních památkách či možnostech sportovního vyžití. 

Práce: Pro občany hledající zaměstnání poskytuje tato část základní informace o městě Nový Jičín jako zaměstnavateli, možnosti uplatnění v různých oblastech a o aktuálních pracovních příležitostech na městském úřadě, organizačních složkách nebo v příspěvkových organizacích města.

Ekoweb: Tato stránka je zaměřena na environmentální udržitelnost a nabízí informace o odpadovém hospodářství, ochraně životního prostředí, iniciativách města směřujících k udržitelnosti a možnostech pro občany, jak přispět k ochraně přírody. Sekce obsahuje přehlednou mapu kontejnerů, lesní hospodářský plán města, nebo základní informace o funkci a údržbě městské zeleně.

Nové podwebové stránky jsou výsledkem úsilí města o modernizaci svých komunikačních kanálů. Pevně věříme, že vám poskytnou snadnou orientaci a přehledný přístup k uceleným informacím.