Kontakt

Na portál občana se dostanete přes tento odkaz: https://portal.novyjicin.cz/portal/rzs.html

Důležité upozornění

Bylo zjištěno, že přístup přes poskytovatele internetových služeb Nej.cz (předchozí NJNet.cz) může způsobit nedostupnost portálu občana nebo jeho funkcionalit. Tento nastalý problém je nutno řešit přímo s poskytovatelem internetových služeb.