Kontakt
22.1.2024

V březnu bude plně uvedena do provozu první fotovoltaická elektrárna na objektu města. Jedná se o pilotní projekt města, kdy 62 fotovoltaických panelů bylo v průběhu prosince instalováno na střechu budovy garáží v areálu technických služeb na Suvorovově ulici. „Elektrárna bude mít výkon přes 30 kWh. Veškerou zde vyrobenou elektrickou energii by měly spotřebovat technické služby s tím, že přetoky do sítí budeme dál distribuovat,“ vysvětlil ředitel technických služeb Pavel Tichý. „V případě změny energetického zákona budeme přebytky využívat i na ostatních odběrných místech v rámci technických služeb,” doplnil Tichý.

Celková cena díla byla 1,179 milionu korun bez DPH. Město bude žádat o dotaci ex post. Zhotovitelem byla společnost Enado s.r.o.

„Fotovoltaická elektrárna bude sloužit mimo jiné i pro dobíjení nově zakoupeného košové elektrovozidla na svoz zhruba 570 odpadkových košů na území města,“ uvedl starosta města Stanislav Kopecký. „Hlavním přínosem elektrovozidla je kromě snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší také nízká hlučnost elektrovozidla, což uvítají například obyvatelé na sídlištích,” dodala Šárka Kozáková z odpadového hospodářství technických služeb města.

Pořízené vozidlo je plně vybaveno příslušenstvím jako je denní LED osvětlení, klimatizace, výstražný maják, pletivová bočnice korby a dalšími prvky nutnými k provozování stroje na pozemních komunikacích. Součástí je i samotná nabíječka vozidla. Náklady na vozidlo činily 499 tisíc korun, z čehož 200 tisíc tvoří finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí.

Pracovníci technických služeb na střeše budovy TSM NJ umisťující fotovoltaické panely