Kontakt
Nepřehlédněte

Nepřehlédněte

auto na zákazové značce

Uzavření chodníku a dopravní omezení na ulici Riegrova

Od 27. září do 6. října 2023 budou na chodníku na ulici Riegrova kolem domu č. p. 878/6 (prodejna Hruška) probíhat výkopové práce, při kterých bude do chodníkového tělesa ukládáno kabelové elektrické vedení. Chodník bude pro pěší zcela uzavřen. Omezen bude v daném úseku částečně i provoz na pozemní komunikaci Riegrova a to vychýlením a […]

Vlak jedoucí krajinou

Omezení provozu železniční dopravy Nový Jičín – Suchdol n. O.

České dráhy informují o výluce na trati 278 mezi stanicemi Nový Jičín, město a Suchdol n. Odrou. Ta potrvá od 1. září do 27. září včetně a po její dobu budou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Více informací naleznete na odkazu: https://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/vyluka/15060/

Chodník podél hřbitovní zdi

V září začne oprava chodníku podél hřbitovní zdi

Od pondělí 4. září do konce listopadu 2023 bude probíhat oprava chodníkového tělesa na ulici Hřbitovní, v úseku podél hřbitovní zdi. Stávající povrch z litého asfaltu bude nahrazen povrchem ze zámkové dlažby v kombinaci s žulovou kostkou. Odhadované náklady stavebních prací činí 2,4 milionu korun včetně DPH. Po dobu stavby dojde k úplné uzavírce tohoto chodníkového tělesa, náhradní trasa pro […]

Značka zákaz vjezdu osobních automobilů a nebe v pozadí

Zneprůjezdnění ulic Revoluční a Nerudova prodlouženo

Informujeme občany, že v rámci I. etapy regenerace sídliště Nerudova dojde k prodloužení zneprůjezdnění ulic Revoluční a Nerudova včetně přilehlého parkoviště u budovy zahradního centra do 30. září 2023. ️ Stavba je stavebně dokončena. Zhotovitel stavby dokončuje přípravu dokumentů potřebných k předání díla a následné kolaudaci. Jedná se o první z šesti plánovaných etap. Během […]

Dopravní omezení ve Straníku a Hostašovicích

V termínu od 4. září do 27. října 2023 bude úplně uzavřena pro silniční provoz silnice III/05716 vedoucí od Nového Jičína–Bludovic ve směru na Straník a dále na obec Hostašovice. Úsek uzavírky je vymezen od začátku obce Nový Jičín-Straník ve směru jízdy od Bludovic do křižovatky u základní školy v obci Hostašovice. Uzavírka je plánovaná […]

Značka zákaz vjezdu automobilů

Dopravní omezení na ulicích Revoluční a Žilinská

Od 28. srpna do 27. října 2023 bude částečně uzavřena pro silniční provoz silnice I/57, ulice Revoluční. Provoz bude řízen světelnými signály. Dále v době od 3. října do 30. listopadu 2023 bude zcela uzavřena silnice III/4834, ulice Žilinská, a to od křižovatky s ulicí Revoluční. Provoz bude vzhledem ke stavebním pracem zcela uzavřen. Stanoví […]