Kontakt
Smart city

Smart city

2 kola na ulici

Půjčte si sdílené kolo! Od 8. dubna jich v ulicích města najdete 75

Nový Jičín se společně s Kopřivnicí připojují k řadě měst po celé republice a svým obyvatelům i návštěvníkům nabídne nový způsob dopravy po městě – tzv. bikesharing neboli veřejné sdílení jízdních kol. Lidé budou moci službu využívat do začátku prosince. Podle zájmu radnice vyhodnotí, zda bude v projektu pokračovat.    Službu sdílených kol budou moci občané města i […]

Náhled na jeden z podwebů - Atraktivní Nový Jičín

Městský web obohatily nové podwebové stránky

Od začátku roku město rozšířilo hlavní webové stránky města o nové podwebové stránky, které vycházejí z hlavního webu a navazují na stejný vizuální styl a obdobné členění obsahu. Podwebů je celkem 5: Zdravé město, Atraktivní město, Rodina, Práce a Ekoweb. „Smyslem podstránek je zjednodušit orientaci na webu a zlepšit informovanost uživatelů u vybraných činnostech města. Pokud […]

Pracovníci technických služeb na střeše budovy TSM NJ umisťující fotovoltaické panely

Odpadkové koše bude svážet nové elektrovozidlo dobíjené z první fotovoltaické elektrárny města

V březnu bude plně uvedena do provozu první fotovoltaická elektrárna na objektu města. Jedná se o pilotní projekt města, kdy 62 fotovoltaických panelů bylo v průběhu prosince instalováno na střechu budovy garáží v areálu technických služeb na Suvorovově ulici. „Elektrárna bude mít výkon přes 30 kWh. Veškerou zde vyrobenou elektrickou energii by měly spotřebovat technické služby s tím, […]

Náhled kalendáře na webu města

Město aktualizuje kalendář akcí na svých webových stránkách

Město Nový Jičín přichází s novými úpravami v kalendáři akcí na svých webových stránkách a v kalendáři akcí, který je součástí mobilní aplikace Nový Jičín v mobilu. Úpravy vycházejí z podnětů a doporučení Komise pro informační technologie Rady města. Tato aktualizace je zaměřena na zlepšení přehlednosti a usnadnění přístupu k informacím o plánovaných událostech v našem […]

Mapa se zaznačením městského mobiliáře

Město zmapovalo stav městského mobiliáře

Mobiliář města, který je součástí veřejných prostranství, nemalou měrou ovlivňuje vzhled města. Vloni si pracovníci města dali za cíl zmapovat prvky mobiliáře na veřejných prostranstvích města Nového Jičína, jako jsou lavičky, odpadkové koše, informační tabule či herní prvky do pasportu městského mobiliáře tak, aby se zjednodušila jeho inventarizace a údržba. Kromě přehledné evidence mobiliáře města […]

Pohled na město s ikonkami

Nový Jičín se zapojil do projektu realizace SMART Česko v praxi obcí a měst

Rada města dne 19.01.2022 rozhodla o zapojení města do projektu vedeného Svazem měst a obcí České republiky (dále jen „SMOČR“) „Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst“, uskutečněného díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí, prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016927. V rámci projektu jsme se […]