Kontakt
Smart city

Smart city

Mapa se zaznačením městského mobiliáře

Město zmapovalo stav městského mobiliáře

Mobiliář města, který je součástí veřejných prostranství, nemalou měrou ovlivňuje vzhled města. Vloni si pracovníci města dali za cíl zmapovat prvky mobiliáře na veřejných prostranstvích města Nového Jičína, jako jsou lavičky, odpadkové koše, informační tabule či herní prvky do pasportu městského mobiliáře tak, aby se zjednodušila jeho inventarizace a údržba. Kromě přehledné evidence mobiliáře města […]

Pohled na město s ikonkami

Nový Jičín se zapojil do projektu realizace SMART Česko v praxi obcí a měst

Rada města dne 19.01.2022 rozhodla o zapojení města do projektu vedeného Svazem měst a obcí České republiky (dále jen „SMOČR“) „Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst“, uskutečněného díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí, prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016927. V rámci projektu jsme se […]

Domovská stránka nového designu webu

Webové stránky města mají novou tvář!

Radnice dnes spustila nové oficiální webové stránky města. Zásadní změnou je smysluplnější rozvržení úvodní strany pro potřeby návštěvníka. „Nově vzniklé podstránky Rodina, Eko-web, Zdravé město, Atraktivní město a Pracuj pro město budou sloužit jako přehledný rozcestník a usnadní orientaci v nejčastěji vyhledávaných sekcích. Zároveň si uchovávají propojení na hlavní stránku,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka. Mezi […]

Dva jezevčíci v trávě

Poplatek za popelnice a psa mohou lidé v Novém Jičíně hradit on-line z domova

Město Nový Jičín spustilo v polovině roku 2022 „Portál občana“, který umožňuje elektronickou komunikaci občana s úřadem.  Na tomto portále můžete mimo jiné provést platbu poplatku za komunální odpad nebo psa. Platby prostřednictvím platební brány (on-line platba platební kartou) probíhají po přesměrování na zabezpečené servery poskytovatele platební brány. Portál občana najdete na webových stránkách města […]

Elektronické úřední desky v podloubí v budově radnice

Nový Jičín má nové elektronické úřední desky

Nový Jičín pořídil elektronické úřední desky, zjednoduší se tak proces zveřejňování dokumentů, sníží se produkce odpadu papírů a pro občany budou zveřejňované informace přehlednější. Elektronické desky neboli interaktivní dotykové panely nahradily počátkem října starou klasickou papírovou úřední desku, která byla umístěna na nástěnkách budovy radnice a bude fungovat zhruba do konce října. „Dosud často docházelo […]

Hlavní menu Portálu občana města Nového Jičína

Portál občana nabízí rychlejší a efektivnější komunikaci s úřadem

Portál občana města je webová aplikace, která umožní elektronickou komunikaci občana s úřadem. Přináší rychlejší a efektivnější řešení životních situací bez nutnosti návštěvy úřadu. Je součástí nového komplexního informačního systému, který město letos pořídilo. „Portál občana je dalším krokem v naší snaze co nejvíce občanům zjednodušit a zefektivnit komunikaci s úřadem. Každý rok se ve spolupráci […]