Kontakt

Usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 519/Z21/2022 ze dne 13.06.2022 byly schváleny následující Programy na poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín.

  • Program města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2023 (zveřejněno 17.06.2022)
    • A. Podpora jednorázových sportovních akcí
    • B. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20let
    • C. Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let
    • D. Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 03.10.2022

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 03.10.2022

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 03.10.2022

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 03.10.2022

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od od 01.09.2022 do 03.10.2022 (podprogramy B, C).
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od od 03.10.2022 do 02.11.2022 (podprogramy A, D, E).

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2022 do 03.10.2022

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.08.2022 do 30.10.2022. (nejpozději ve lhůtě 18 měsíců od uvedení zařízení vymezeného v podprogramu do trvalého provozu, v případě, že zařízení bude příslušenstvím novostavby, počíná běžet tato lhůta od účinnosti dokladu o povolení k užívání stavby).

Lhůta pro podávání žádosti o dotaci: od 01.08.2022 do 30.09.2022


Schválené výše programové dotace 2022/2023:

Schválená výše dotace města Nový Jičín na podporu kultury
Schválená výše dotace města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit
Schválená výše dotace města Nový Jičín na podporu sportu
Schválená výše dotace města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče
Schválená výše dotace města Nový Jičín na podporu sociální oblasti
Schválená výše dotace města Nový Jičín na podporu životního prostředí_ex_post
Schválená výše dotace města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek
Schválená výše dotace města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče

Publikováno: 04.01.2023 (12:58)