Kontakt

Program města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2022
pr01a kritérium jednorázové akce sport 2022
pr01b kritérium děti a mládež do 20let sport 2022
pr01c kritérium dospělí nad 20 let sport 2022
pr01d kritérium provoz sport 2022
pr02 žádost jednorázové akce fyzická osoba
pr02 žádost jednorázové akce rozpočet sport 2022
pr02 žádost jednorázové akce sport 2022 právnická osoba
pr03 žádost děti a mládež do 20let obecná část sport 2022
pr03 žádost sport děti a mládež do 20let rozpočet sport 2022
pr03a tabulka povinné údaje děti a mládež do 20let sport 2022
pr04 žádost dospělí nad 20 let obecná část sport 2022
pr04 žádost dospělí nad 20 let rozpočet sport 2022
pr04a tabulka povinné údaje dospělí nad 20 let sport 2022
pr05 žádost provoz obecná část sport 2022
pr05 žádost provoz rozpočet sport 2022
pr06 vzor smlouvy sport 2022
pr07 závěrečná zpráva a vyúčtování dotace sport 2022
pr08 vyúčtování výdajů provozu údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení sport 2022
pr08a vyučtování výdajů jednorázové akce sport 2022
pr08b vyučtování výdajů děti a mládež do 20let sport 2022
pr08c vyučtování výdajů dospělí nad 20 let sport 2022
pr09 závěrečné vyúčtovaní dotace zdroje financování sport 2022
pr10 oznámení o vrácení finančních prostředků sport 2022
pr11 vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně penále