Kontakt

Usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 352/Z16/2021 ze dne 14.06.2021 byly schváleny následující Programy na poskytování dotací z rozpočtu města Nový Jičín.

 • Program města Nový Jičín na podporu sportu pro rok 2022
  • A. Podpora jednorázových sportovních akcí
  • B. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 20let
  • C. Podpora sportovní činnosti dospělých nad 20 let
  • D. Podpora provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2021 do 01.10.2021.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2021 do 01.10.2021.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2021 do 01.10.2021.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2021 do 01.10.2021.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2021 do 01.10.2021 (podprogramy B, C).
Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.10.2021 do 31.10.2021 (podprogramy A, D, E).

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2021 do 01.10.2021.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci: od 01.09.2021 do 01.10.2021. (nejpozději ve lhůtě 18 měsíců od uvedení zařízení vymezeného v podprogramu do trvalého provozu, v případě, že zařízení bude příslušenstvím novostavby, počíná běžet tato lhůta od účinnosti dokladu o povolení k užívání stavby).

 • Program města Nový Jičín na podporu estetizace objektů – dotace ex post
  Program letos nebude realizován.

Schválené programové dotace 2021/2022:

Program města Nový Jičín na podporu kultury
Program města Nový Jičín na podporu volnočasových aktivit
Program města Nový Jičín na podporu sportu
Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče
Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti
Program města Nový Jičín na podporu životního prostředí-dotace ex post
Program města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek

Publikováno: 27.12.2021 (09:47)