Kontakt
Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Ocenění

Město ocenilo nejlepší sportovce roku 2023

V příjemném prostředí hotelu Praha se ve středu 24. dubna uskutečnilo slavnostní udílení cen Nejlepších sportovců roku 2023. Starosta města Stanislav Kopecký zahájil odpoledne svým úvodním slovem, v němž zdůraznil význam sportu pro město a jeho obyvatele. „Věřím, že investice do sportovních zařízení jsou investicí do naší budoucnosti, do budoucnosti našich dětí a celého města. […]

značení mostu přes Zrzávku

Mosty dostaly svá evidenční čísla

V průběhu měsíce dubna došlo k osazení evidenčních čísel téměř všech mostních objektů, které se nachází ve správě města Nový Jičín. Rovněž došlo k aktualizaci dopravního značení upravujícího možnou zatížitelnost jednotlivých objektů. Ve správě města Nový Jičín je aktuálně 84 mostních objektů, z čehož 33 mostů, 13 lávek a 38 propustků. Povinnost vedení evidence a označení těchto […]

pytle s odpadky u popelnic

Dobrovolníci uklidili okolí potoka Rakovce

Uklidit okolí potoka Rakovce. Tak znělo moto více jak 60 malých i velkých dobrovolníků, kteří se sešli v sobotu 6. dubna, aby společnými silami vyčistili okolí potoka Rakovce od nepořádku a nečistot. Tato akce byla součástí celostátní iniciativy Ukliďme Česko, která si klade za cíl zapojit komunitu do péče o životní prostředí. Mezi účastníky nechyběli […]

úsek chodníku v Bludovicích

Začíná rekonstrukce posledního úseku chodníku v Bludovicích

Dne 25. dubna bude zahájena rekonstrukce posledního úseku chodníku v Bludovicích u Nového Jičína podél silnice I/57, a to v úseku od č. p. 4 po č. p. 90. Stavební úpravy se týkají chodníku v délce 111,7 metrů, šířce 1,5 metrů, a dělící pás od komunikace bude mít šířku 0,8 metrů. Pod chodníkem bude položeno odvodňovací […]

ulice Riegrova v místě budoucí zastávky

Začala výstavba autobusové zastávky na ulici Riegrova

Dnes 22. dubna začala výstavba nové autobusové zastávky včetně autobusového zálivu a zastávkového přístřešku na ulici Riegrova ve směru na ulici Hřbitovní. Stavba, jejíž předpokládané náklady jsou ve výši 1,2 milionu korun bez DPH, je koordinována se stavbou přilehlé prodejny zahradní techniky. Chodník bude protažen až ke stávajícímu přechodu pro chodce u samoobsluhy. Stavba by […]

stroj na silnici

Recyklované asfalty i betony se stávají součástí staveb

Vlivem klesajícího množství dostupných surovin roste snaha opětovného využití vhodných materiálů. Řešením je vítaný trend recyklace neboli používání znovuzískaných asfaltových směsí, které pochází z frézování starých asfaltových vrstev silnic, bourání desek dopravních či jiných ploch a také původem z neshodné nebo nadbytečné výroby. Nahromaděný materiál je dále vytříděn a předrcen, což dává vzniknout hodnotné surovině […]