Kontakt
Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Pohled na některé z fotografií zaslaných do fotosoutěže

Známe vítěze prvního kola městské fotosoutěže

Od 1. srpna do 31. října mohli občané posílat své fotografie do 1. kola městské fotosoutěže s názvem (Ne)obyčejný Nový Jičín. Hlasovat o vítězích pak mohli návštěvníci městských facebookových stránek od 1. do 10. listopadu přidáním „lajků“ pod fotografii/e, které je nejvíce oslovily. Na základě hlasování nejvíce lajků získala fotografie Daniela Pavlíka s názvem Ulita na Skalkách […]

pohled na nový skatepark

Fanoušci skateparku se konečně mohou radovat

V polovině listopadu byla stavebním úřadem provedena závěrečná kontrolní prohlídka skateparku, po které následovalo vydání kolaudačního souhlasu a schválení provozního řádu na dnešním zasedání Rady města. Během zítřejšího dne bude ze skateparku odmontováno oplocení a ke vstupům umístěn provozní řád. Od pátku 24. listopadu pak bude nový skatepark otevřen veřejnosti. Výstavba celobetonového skateparku s povrchovými překážkami […]

Návrh společnosti monom works

Město získalo dotaci na uskutečněnou architektonickou soutěž

Město se zapojilo do dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj nazvaného „Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+“, v rámci kterého mu bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 400 tisíc korun na náklady spojené s architektonickou dvoufázovou soutěží o návrh Víceúčelové sportovní haly Nový Jičín ve sportovním areálu U Stadinu. Dotační prostředky je možné použít na úhradu cen […]

pohled na nové hřiště

Město pokračuje s revitalizací lokality Čerťák

Po oplocení vsakovacího jezírka, umístění stojanu pro kola nebo vybudování plochy pro kontejnery bylo v listopadu v rámci 3. etapy revitalizace lokality Čerťák nově vybudované dětské hřiště u bufetu zpřístupněno veřejnosti. Hřiště se skládá z houpačky, terénní skluzavky, balančních špalků a pískoviště. Pro mládež a dospělé je určena fitness sestava. Hřiště je doplněno plochou s ohništěm a […]

Nová autobusová zastávka

V místní části Žilina mají novou autobusovou zastávku

V polovině října byla dokončena stavba nové autobusové zastávky „Požární zbrojnice“ v Žilině u Nového Jičína, ve směru do Životic. Stavba spočívala ve vybudování tzv. nástupní hrany, chodníkového tělesa a přechodu pro chodce včetně nasvětlení. Podél chodníkového tělesa bylo osazeno ocelové zábradlí. Stavba vyhovuje podmínkám bezbariérového užívání staveb a je doplněna bezpečnostními prvky, např. varovnými a […]

Strojní čištění na jedné z uliček

Strojní čištění podloubí Masarykova náměstí

Během měsíce listopadu proběhlo první strojní čištění podloubí od jeho rekonstrukce v roce 2010. Jednalo se o tryskové čištění teplou vodou bez chemie s odsáváním kalů. Původní záměr byl vyčistit pouze část podloubí, avšak vzhledem k pozitivním reakcím a příznivým klimatickým podmínkám bylo rozhodnuto, že se podloubí vyčistí celé, včetně přilehlých uliček ještě do zahájení vánočních trhů. Na […]