Kontakt
Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Nově vybudovaný chodník podél hřbitovní zdi

Pěší mohou využívat nový chodník podél hřbitovní zdi

V druhé polovině října byla dokončena oprava chodníkového tělesa na ulici Hřbitovní, v úseku podél hřbitovní zdi. Délka tohoto opravovaného úseku dosahuje přibližně 500 metrů. Stávající, značně poškozený povrch z litého asfaltu byl nahrazen povrchem ze zámkové dlažby v kombinaci s žulovou kostkou. Chodník byl doplněn bezpečnostními prvky – varovnými a signálními pásy a bezbariérové vstupy. Opravou tohoto chodníku došlo […]

Náhled kalendáře na webu města

Město aktualizuje kalendář akcí na svých webových stránkách

Město Nový Jičín přichází s novými úpravami v kalendáři akcí na svých webových stránkách a v kalendáři akcí, který je součástí mobilní aplikace Nový Jičín v mobilu. Úpravy vycházejí z podnětů a doporučení Komise pro informační technologie Rady města. Tato aktualizace je zaměřena na zlepšení přehlednosti a usnadnění přístupu k informacím o plánovaných událostech v našem […]

Pohled na novou alej

Hlasujte o názvu nově vysazené aleje v Bludovicích!

V sobotu 11. listopadu město uspořádalo veřejnou výsadbu aleje v Bludovicích podél pěšiny od Fojtství směrem k bývalé pískovně a Čerťáku. Již hodinu po začátku bylo všech 35 krajinářským a ovocných stromů rozebráno a postupně za pomoci zaměstnanců Technických služeb a Odboru životního prostředí zasazeno. Svůj strom si přišli zasadit také někteří zastupitelé v čele se […]

POhled na nové lípy, v pozadí kostel Nanebevzetí P. Marie

Od listopadu zdobí Masarykovo náměstí 4 lípy

Výsadba stromů na Masarykově náměstí, se kterou město začalo letos v září, je od 10. listopadu dokončena. Čtyři lípy, které byly vysazeny okolo kašny a morového sloupu se sochou Panny Marie, zatraktivní centrální plochu náměstí, přispějí k vytvoření lepšího mikroklimatu a pomohou k zachytávání prachových mikročástic. Pod stromy budou umístěny lavičky, které umožní posezení a odpočinek […]

Pohled na vstup na novou pobočku ČP

Česká pošta v Novém Jičíně otevřela nové prostory pro veřejnost

Obyvatelé města mohou ode dneška navštívit zcela novou pobočku České pošty, která sídlí v druhém patře nedávno zrekonstruovaného obchodního centra Javor. Za přítomnosti zástupců vedení města provoz nové pobočky České pošty v prostorách OC Javor slavnostně zahájil Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty. Slavnostní otevření nové pobočky České pošty v proběhlo v brzkých […]

Mapa pozemků k prodeji v prům. zóně pro drobné investory

Pozemky v průmyslové zóně Nový Jičín čekají i na drobné investory

V návaznosti na prodej pozemků v průmyslové zóně Nový Jičín společnosti CTP Moravia North, s.r.o., který byl realizován v červnu letošního roku, Rada města na svém říjnovém zasedání rozhodla nabídnout zbývající část území pro průmyslovou zónu pozemky parcelní č. 336/97 a parcelní č. 336/102 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí drobným investorům. Může tedy dojít […]