Kontakt
21.6.2023

Rada města dne 19.01.2022 rozhodla o zapojení města do projektu vedeného Svazem měst a obcí České republiky (dále jen „SMOČR“) „Realizace SMART Česko v praxi obcí a měst“, uskutečněného díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí, prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016927. V rámci projektu jsme se aktivně účastnili školení, které nám umožňovaly seznámit se s SMART řešeními pro efektivní správu municipalit. Na základě školení a metodických a strategických dokumentů jsme ve spolupráci s pracovníky HUB (komunikační středisko) SMART Česko při SMOČR a odbornými specialisty zapojenými do projektu vypracovali strategii zavedení SMART opatření a to v oblastech:

1. Financování SMART
2. Dobré vládnutí
3. Energetika
4. Digitalizace, ICT a kyber(bezpečnost)
5. Doprava a mobilita

Zapojení města do projektu napomůže systematicky zavádět SMART řešení vedoucí ke zvyšování kvality činností a služeb poskytovaných městem, v souladu se strategickým plánem rozvoje města.

Financování SMART
Energetika
Doprava a mobilita
Dobré vládnutí (Good Government)
Digitalizace, ICT a kyberbezpečnost
Analytická část