Kontakt
22.4.2024

Prodej  pozemeku parc.č. 1311 (zast. plocha a nádvoří), jehož součástí je budova bez čp/če (stavba občanského vybavení), v katastrálním území Žilina u Nového Jičína, jak je vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Nový Jičín a k. ú. Žilina u Nového Jičína.