Kontakt
22.4.2024

Prodej  pozemku  parc. č. 428 (zastavěná plocha a nádvoří) o evidované výměře 613 m²,  jehož součástí je budova č. p. 176 (stavba občanského vybavení) v části obce Žilina, a část pozemku parc. č. 429 (zahrada)  o evidované výměře 948 m², oba v obci Nový Jičín,  k. ú. Žilina u Nového Jičína, jak je vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Nový Jičín a k. ú. Žilina u Nového Jičína.