Kontakt
22.4.2024

pronájem nebytového prostoru (prostor sloužící k podnikání) v budově č.p.
49 na ul. 28. října 8 v Novém Jičíně, a to nebytového prostoru č. 2 tvořeného celkem 1 místností o
celkové výměře 19,56 m2, za minimální nájemné ve výši 1.247 Kč/m2/rok za účelem užívání
prostor jako prodejny na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.