Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuŽádost o poskytnutí propagačních materiálů z rozpočtu města Nový Jičín
V jakém případě ve věci jednatV případě žádosti o poskytnutí propagačních materiálů z rozpočtu města Nový Jičín na akce konané na území města, a také v případě potřeby poskytnutí propagačních materiálů města v rámci reprezentace města Nový Jičín na významných akcích v tuzemsku a v zahraničí. Žadatelem může být fyzická i právnická osoba.
Charakteristika úkonuŽádost bude vyřízena do 10 pracovních dnů
po jejím podání. Pokud nacenění žádosti o propagační materiály města přesáhne 2.000 Kč, bude zpracován a předložen materiál k projednání na poradě vedení města, které rozhodne o schválení/zamítnutí dané žádosti. Žádosti, které svým naceněním nepřesáhnou, anebo budou rovny, 2.000 Kč, jsou predloženy k projednání místostarostovi města Nový Jičín.
V daném kalendářním roce je možné podat na jednu FO či PO (IČO) maximálně 3 žádosti v celkovém objemu 6.000 Kč nebo 1 samostatnou žádost v objemu 6.000 Kč. Celkový objem prostředků vynaložených na poskytnutí propagačních materiálů z rozpočtu města Nový Jičín třetím osobám na jednu FO nebo PO (IČO) se však může rovnat maximálně 6.000 Kč pro daný kalendářní rok.
Na plesy pořádané na území města Nový Jičín si lze zažádat o propagační předměty města Nový Jičín v maximální výši 2.000 Kč.
Pokud FO či PO (IČO) obdrží v daném kalendářním roce peněžitý dar nebo dotaci z rozpočtu města Nový Jičín, může tento žadatel pro daný kalendářní rok podat maximálně 1 žádost o poskytnutí propagačních materiálů města Nový Jičín a obdržet tak propagační materiály města v hodnotě maximálně do 2.000 Kč.
Výsledek úkonuProjednání podané žádosti vedením města a následné schválení nebo zamítnutí žádosti. 
Kdy věc řešitŽádost musí být podána minimálně 10 pracovních dnů
před konáním akce. Žádost je možné podat pouze v daném kalendářním roce, ve kterém se koná i samotná akce.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyPro podání žádosti o poskytnutí propagačních materiálů z rozpočtu města je nutné vyplnit ONLINE formulář zde: https://www.icnj.cz/rezervace-propagace.html
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsoby nedisponující e-mailovou adresou mohou podat žádost o propagační předměty také fyzicky. Formulář je k dostání v Návštěvnickém centru Nový Jičín – město klobouků a na kanceláři vedení města.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickybez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazySvou žádost můžete konzultovat v Návštěvnickém centrum Nový Jičín – město klobouků, a to buď telefonicky (+420 556 768 364), e-mailem (tuzemské akce – Andrea Býmová, DiS., andrea.bymova@novyjicin.cz, zahraniční akce – Kristýna Juliová, kristyna.juliova@novyjicin.cz), anebo se dostavit osobně do Návštěvnické centra, kancelář ekonoma a propagace, po-pá 08:00-15:00 hod. 
Sankce
Působnostsamospráva
Oblastpropagace, propagační materiály
Klíčová slovapropagační předměty, propagační materiály, upomínkové předměty
Počátek platnosti popisu úkonu29.06.2023
Konec platnosti popisu úkonudo odvolání
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuV agendovém informačním systému.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceNávštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků.