Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuŽádost o využití soustavy lokálního ozvučení Masarykova náměstí v Novém Jičíně
V jakém případě ve věci jednatV případě žádosti o využití soustavy lokálního ozvučení Masarykova náměstí v Novém Jičíně. Prostřednictvím lokálního ozvučení je možné zajistit hudební podklad pro veškeré trhy a část kulturních akcí, které vyžadují hudební podklad. 
Charakteristika úkonuLokální ozvučení se zájemci poskytuje na základě podané žádosti. Zájemci o výpůjčku či pronájem
lokálního ozvučení vyplní formulář, kde vyplní potřebné informace. V žádosti budou
uvedeny podmínky výpůjčky/pronájmu.
Výsledek úkonuV případě schválení žádosti bude lokální ozvučení poskytnuto k užívání na základě Smlouvy o nájmu
movitých věcí nebo Smlouvy o výpůjčce.
Kdy věc řešitŽádost musí být podána minimálně 14 kalendářních dnů před konáním akce.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyZájemci o výpůjčku či pronájem
lokálního ozvučení vyplní formulář, kde vyplní potřebné informace – jméno/název firmy, dobu
výpůjčky/pronájmu, účel výpůjčky/pronájmu, název akce, podrobnosti akce apod.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyZájemci o výpůjčku či pronájem
lokálního ozvučení vyplní formulář, kde vyplní potřebné informace – jméno/název firmy, dobu
výpůjčky/pronájmu, účel výpůjčky/pronájmu, název akce, podrobnosti akce apod.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickywww.icnj.cz/rezervace-ozvuceni.html
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPísemná žádost o využití lokálního ozvučení se doručuje osobně na recepci TIC/MHD
pověřenému pracovníkovi. 
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuZa užívání předmětu pronájmu je nájemce povinen zaplatit nájemné ve výši 800 Kč včetně DPH za
jeden den pronájmu. Kromě nájemného je nájemce povinen složit vratnou zálohu na úhradu případných nákladů způsobených ztrátou, odcizením, zničením či poškozením předmětů pronájmu a dále na úhradu
smluvních pokut. Vratná záloha je stanovena ve výši 2.000 Kč.
Opravné prostředky
Časté dotazyVíce informací naleznete na: www.icnj.cz/stranka/mestske-lokalni-ozvuceni.html
SankceNájemce je povinen složit vratnou zálohu ve výši 2 000 Kč na úhradu případných
 nákladů způsobených ztrátou, odcizením, zničením či poškozením předmětů pronájmu
 a dále na úhradu smluvních pokut. 
Působnostsamospráva
OblastMěstské lokální ozvučení
Klíčová slovaměstské lokální ozvučení
Počátek platnosti popisu úkonu29.06.2023
Konec platnosti popisu úkonudo odvolání
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuV agendovém informačním systému.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceNávštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků.