Kontakt
1.12.2023

záměr pronájmu nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) nacházejícího se   v přízemí budovy č. p. 617 na ulici Sokolovská 9 v Novém Jičíně, která je součástí pozemku parc. č. st. 109/1 v k. ú. Nový Jičín–Dolní Předměstí, tvořeného 1 místností o celkové výměře 74,85 m2  za  minimální nájemné ve výši 970 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. 

Informace k nabízenému předmětu pronájmu a dalším podmínkám podá:

p. Jana Černochová, Odbor bytový MěÚ Nový Jičín, tel. 556768372, email: jana.cernochova @novyjicin.cz