Kontakt
19.2.2024

pronájem jednotky č. 1213/8 (jiný nebytový prostor)  s podílem na společných částech domu o velikosti 3625/125944 a části jednotky č. 1213/7 (jiný nebytový prostor) s podílem na společných částech domu o velikosti 26056/125944 v budově č. p. 1213 na ulici Resslova 1 a 5. května 3, Nový Jičín, na pozemku parc. č. st. 114/2 v k. ú. Nový Jičín-město, tj. nebytových prostor tvořených bývalou prodejnou potravin a vedlejšími prostory  v 1. NP (222,55 m2) a prostorem v 1. PP (49,06 m2), a to formou  nabídkového řízení s minimálním nájemným ve výši 1 247 Kč/m2/rok (prostory v 1.NP) a ve výši 500 Kč/m2/rok (prostory v 1.PP), tj. celkem s minimálním nájemným ve výši 272 584 Kč/předmět nájmu/rok, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

Prohlídka nemovitosti je možná po předchozí domluvě – kontakt: p.Jana Černochová – tel.: 556 768 372, e-mail: jana.cernochova@novyjicin.cz

Přílohy