Kontakt
21.12.2022

Občané v Novém Jičíně zaplatí i v roce 2023 za komunální odpad 600 korun. Poplatek za osobu na celý rok musí občané uhradit do 30. června 2023. Platbu lze provést bezhotovostním převodem na účet města, číslo účtu: 19-326801/0100 nebo v pokladně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, v hotovosti nebo platební kartou. Při bezhotovostní platbě je nutné uvést správný, již dříve přiřazený variabilní symbol, na jehož základě bude platba řádně identifikována. Variabilní symbol lze zjistit na  https://www.novyjicin.cz/mistnipoplatky/.

Poplatníkem poplatku je fyzická osoba přihlášená v Novém Jičíně včetně cizinců, kteří zde pobývají déle než 3 měsíce, dále pak vlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města. Od úhrady za komunální odpad jsou osvobozeni poplatníci, kteří pobývají déle než půl roku v zahraničí nebo kteří jsou umístěni v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení a nezletilí umístěni v dětských domovech a poplatníci, kteří jsou omezeni na osobní svobodě.

Za komunální odpad zaplatí v roce 2023 i vlastníci staveb pro rodinnou rekreaci, kteří jsou zároveň přihlášení v Novém Jičíně.

Na stránkách města www.novyjicin.cz je zveřejněna také příslušná obecně závazná vyhláška.