Kontakt
1.3.2024

I letos bude probíhat rajónové čištění města a jeho místních částí, a to od čtvrtku 14. března do konce měsíce října. Předmětem čištění budou komunikace, chodníky, parkoviště, parkovací zálivy a další zpevněné plochy a kanálové uliční vpusti. Souběžně bude probíhat i údržba zeleně a lokálně i obnova vodorovného dopravního značení.

Předmětná zóna bude vždy týden před vlastním čištěním označena přenosnými dopravními značkami IZ 8a zóna s dopravním omezením, ve které bude stanoven zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou, na které bude vyznačen den a hodina, kdy pracovníci Technických služeb města provedou potřebný rozsah prací. Dopravní značky budou umístěny na začátek ulice či oblasti, kde bude zákaz platit. Konec zóny s dopravním omezením bude označen značkou IZ 8b. Tato značka označuje konec oblasti, kde platí zákaz zastavení. Upozorňujeme, že zónová značka platí i v přilehlých ulicích, které nemusí být značkou označeny. Značka označuje oblast, zejména část obce, kde platí zákaz zastavení. V případě, že je na značce vyobrazena zákazová dopravní značka, má tato zónová dopravní značka charakter zákazové značky.

Prosíme vás o sledování a respektování dočasného dopravního značení, čímž předejdete možnosti spáchat dopravní přestupek, který následně budete muset řešit se strážníky Městské policie. Svým zodpovědným chováním ušetříte čas sobě i pracovníkům provádějícím úklid.

Rozpis rajónového čištění naleznete zde a na webových stránkách Technických služeb v sekci Naše služby. Na konci každého měsíce Vás budeme informovat o rozpisu na ten následující i na městském Facebooku. Změny v rozpisu rajónového čištění způsobené organizačními důvody, nepřízní počasí apod. jsou vyhrazeny.

Přílohy