Kontakt
14.5.2024

Pěstounská péče je státem garantovaná a kontrolovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje odbornou pomoc a podporu, dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří o něj pečují. Přestože počet náhradních rodičů v posledních letech výrazně neklesá, stále existují děti, kterým se ji zajistit nedaří. V naprosté většině jsou umísťovány do náhradní rodinné péče tzv. sociálně osiřelé děti, které sice mají zpravidla alespoň jednoho z rodičů, ale ti se o ně nechtějí nebo nemohou z nejrůznějších důvodů postarat.

Péče o děti v jiném výchovném prostředí než v jejich biologické rodině se v České republice uskutečňuje v těchto právních režimech: osvojení (dříve adopce), poručenství s osobní péčí, pěstounská péče na přechodnou dobu (někdy označovaná jako krátkodobá pěstounská péče), pěstounská péče (zprostředkovaná/cizí nebo nezprostředkovaná/příbuzenská).

Pokud se rozhodnete stát se osvojitelem nebo pěstounem, je dalším krokem podání žádosti na předepsaném formuláři prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Žádost si můžete stáhnout na webových stránkách města nebo ji můžete obdržet při osobním setkání s pracovníky OSPOD. Více informací o problematice naleznete na stránkách http://dejmedetemrodinu.msk.cz. Můžete také využít telefonické konzultace nebo si sjednat osobní schůzku na tel. č. 556 768 336, 556 768 335.

Více informací naleznete na podwebu Rodina: https://rodina.novyjicin.cz/tema/aktualne/.