Žádosti a formuláře – Odbor životního prostředí – lesnictví

Přílohy

SouborVelikost souboru
rtf Žádost o změnu závazného ustanovení výše těžby dle LHO (rtf, 14 KB)
rtf Žádost o povolení těžby dříví bez převzaté LHO (rtf, 14 KB)
rtf Žádost o souhlas s dělením lesního pozemku podle § 12 odst. 3 zák. č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (rtf, 9 KB)
rtf Prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa podle § 3 odst. 4 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (rtf, 9 KB)
rtf Odstranění pochybnosti, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa podle § 3 odst. 3 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (rtf, 8 KB)
rtf Žádost o vydání souhlasu jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas (popř. rozhodnutí o využití území), a dále pro rozhodnutí o povolení stavby ... do vzdálenosti 50 m ... (rtf, 8 KB)
rtf Žádost o vydání souhlasu jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas (popř. rozhodnutí o využití území), a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav.. (rtf, 7 KB)
rtf Žádost o odnětí pozemku plnění funkcí lesa a omezení ve využití pro plnění funkcí lesa podle ( § 13 odst. 1 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších (rtf, 9 KB)