Kontakt

V dnešní době se vily Augusta a Johanna Hückelů nacházejí ve stavu záchranných prací spojených s odstraněním dřevokazných hub (dřevomorky domácí). Z účelové dotace Moravskoslezského kraje by měly být v roce 2020 uhrazeny následující práce: likvidace dřevomorky a další záchranné práce, pořízení studie, vytvoření projektové dokumentace, technický dozor investora, restaurátorský dohled, BOZP a autorský dozor.

Bohužel jejich stav je velmi špatný a cílem celého tohoto projektu je jejich záchrana a rozumně investované finanční prostředky s návratností pro vlastníka, kterým je Město Nový Jičín.