Od 28.02.2020 kontroluje jízdu vozidel v Revoluční ulici v Novém Jičíně nový radar. Zařízení na bodové měření rychlosti pořídila za necelé dva miliony korun zdejší radnice. Instalace přístroje by měla přispět ke zklidnění dopravy ve městě a ke zvýšení bezpečnosti chodců.

„Radar jsme nekoupili jako prostředek represe nebo abychom šikanovali řidiče, ale abychom chránili bezpečnost všech účastníků silničního provozu,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký. Snímací zařízení nebude jen na jednom místě ve městě, ale bude se v nepravidelných intervalech přemisťovat do lokalit, kde je velký provoz a vysoký počet přestupků ze strany řidičů. Rozhodování o umístění kamery bude v kompetenci městské policie.

„Je vytipováno pět lokalit, ve kterých by se měla měřit rychlost. Půjde o místa s velkým pohybem dětí, místa blízko přechodů pro chodce nebo místa, kde již byly v minulosti zaznamenány kolizní situace mezi chodcem a vozidlem,“ uvedl ředitel novojičínských strážníků Daniel Rýdel.

Městská policie bude data z radaru postupovat odboru přestupkových agend. Jeho zaměstnanci oznámené podněty zpracují a provozovateli vozidla, které překročilo povolenou rychlost, zašlou oznámení o spáchání přestupku. Kvůli navýšení objemu pracovních povinností bude odbor posílen o dva nové úředníky.