Kontakt
5.9.2023

Ke konci měsíce září začnou probíhat stavební práce na akci „Autobusová zastávka „požární zbrojnice“ v Žilině u Nového Jičína“. Předmětem zakázky je stavba autobusové zastávky a chodníkového tělesa podél silnice č. III/4832 v Žilině, místní části Nového Jičína. Mezi novým a stávajícím chodníkovým tělesem bude vybudován přechod pro chodce, včetně nasvětlení. K předání staveniště dojde 11. září, přesný termín zahájení stavebních prací bude upřesněn.

Vítězem veřejné zakázky se stala společnost SEMITA – DS, s.r.o. s nabídnutou částkou necelých 1 milion korun včetně DPH.

Část stavebních nákladů bude pravděpodobně hrazeno z dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Během stavby dojde k částečnému omezení provozu na silnici v Žilině u Nového Jičína, v úseku dotčeném stavbou. Zároveň dojde k dočasnému přemístění stávající autobusové zastávky. Žádáme tedy řidiče i chodce, aby dbali zvýšené opatrnosti.