Kontakt
30.11.2023

V červenci byla na ploše 180 metrů čtverečních zahájena realizace projektu workoutového hřiště v Žilině. Cílem bylo zatraktivnění areálu bývalého fotbalového minihřiště doplněním vhodných workoutových prvků pro zajištění sportovního vyžití obyvatel této místní části. S ohledem na přírodní ráz krajiny a blízkost dětského hřiště s dřevěnými herními prvky a pergolou byly cvičební prvky zhotoveny z trvanlivého akátového dřeva. Hřiště bylo dokončeno v srpnu, k samotnému otevření pak došlo 1. září.

„Rozvoj sportovišť je jednou z priorit vedení města. Velkým problémem dnešní doby je vysoká pohybová inaktivita a sedavý způsob života. Proto chceme dlouhodobě podporovat pozitivní postoj dětí a mládeže k pohybovým aktivitám a vytvářet k tomu vhodné prostředí,“ uvedl místostarosta města Václav Dobrozemský. „Je známo, že v Žilině jsou místní velmi aktivní v oblasti kulturního, společenského a sportovního života. Proto je logické, že nové workoutové hřiště bylo umístěno právě v prostoru u přístřešku a fotbalového hřiště,“ doplnil místostarosta Dobrozemský.

V celkových nákladech realizace ve výši 494 tisíc korun včetně DPH je zahrnuto pořízení nové workoutové sestavy, úpravy terénu a následná instalace. 220 tisíc korun z celkové ceny realizace pokryl dar od firmy RWE Gas Storage CZ, s.r.o.