Kontakt
27.7.2023

Rádi fotíte? Neschovávejte si své nejlepší snímky v šuplíku ani v telefonu! Ať jste amatér nebo profesionál, zachyťte tyto momenty na fotografii a zapojte se do fotosoutěže vyhlášené městem Nový Jičín na téma „(Ne)obyčejný Nový Jičín“.

Soutěžit můžete od 1. srpna 2023 do 31. července 2024 v jedné ze 4 kategorií:

 1. Žáci ZŠ
 2. Studenti SŠ a VŠ
 3. Dospělí
 4. Senioři (65+)

Soutěž je rozdělena do 4 kol:

 • 1. soutěžní kolo: 1. srpen 2023 – 31. říjen 2023
 • 2. soutěžní kolo: 1. listopad 2023 – 31. leden 2024
 • 3. soutěžní kolo: 1. únor 2024 – 30. duben 2024
 • 4. soutěžní kolo: 1. květen 2024 – 31. červenec 2024

V každém kole bude vyhodnoceno 5 nejzdařilejších snímků, které postoupí do finálního kola. Ve finále, které proběhne v srpnu 2024, se bude hlasovat o 3 nejlepší snímky, které obdrží ve finálním hlasování největší počet lajků. Vybírat se bude z 20 vítězných fotografií (5 výherních každého kola).

Abychom zohlednili různé věkové kategorie a jejich odlišný pohled na město, vybereme v každém soutěžním kole soutěžícího s největším počtem facebookových lajků v dané kategorii. Vítězové všech 4 kol, tedy celkem 16 soutěžích, se v srpnu příštího roku veřejným hlasováním utkají o 3 nejlepší snímky.

Autoři vítězných fotografií budou pozváni na slavnostní vyhlášení soutěže, které se uskuteční v aule radnice Městského úřadu. Výherci obdrží atraktivní věcné ceny.

Vaše fotografie budou hodnoceny širokou veřejností na městském Facebooku. Hlasovat o nejlepší fotografie budou moci všichni návštěvníci městských facebookových stránek v pěti soutěžních kolech – čtyřech průběžných a jednom finálním.

Jak se do soutěže přihlásit?

Soutěžící zašle fotografii/e společně s uvedením svého jména, příjmení, telefonního čísla a soutěžní kategorie na e-mail soutez@novyjicin.cz.

Pravidla účasti v soutěži

 • Soutěž bude zahájena 1. srpna 2023 a ukončena 31. července 2024.
 • Soutěž je určena všem občanům Nového Jičína a jeho místních částí, kteří věkově spadají do jedné ze soutěžních kategorií.
 • Soutěžní snímky posílejte elektronicky v minimální velikosti 2138 x 2870 pixelů, rozlišení 300 DPI a max. velikosti jedné fotografie 8 MB ve formátu JPG, GIF, PNG) na adresu soutez@novyjicin.cz, s předmětem zprávy „Fotosoutěž“. Fotografie můžete poslat jako přílohu do max. velikosti 20 MB (pro zaslání více fotografií ve větší velikosti v jednom e-mailu je tedy zapotřebí zvolit zaslání přes datové úložiště jako např. uložto, úschovna atp., nebo poslat fotografie ve více e-mailech).
 • Každý soutěžící může poslat maximálně 5 snímků do každého soutěžního kola, celkem tedy max. 20 fotografií za rok.
 • Zaslané fotografie musí být označeny názvem, případně popisem, co zachycují.
 • Do e-mailu je třeba uvést kontakt na autora snímku (jméno, příjmení, e-mail, telefon) a soutěžní kategorii.
 • Preferované budou fotografie orientované na šířku, avšak i fotografie na výšku se může stát tou vítěznou.
 • Pořízení fotografie není omezeno termínem soutěže (tzn. do soutěže můžete zaslat fotografie pořízené i v předchozích letech).
 • Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených soutěžních fotografií.
 • Zasláním fotografií do soutěže účastník souhlasí, aby město Nový Jičín v souvislosti s vyhlášenou soutěží spravovalo po dobu nezbytně nutnou informace o jeho osobě. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat.
 • Zasláním fotografie poskytuje účastník fotosoutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití, nejen v rámci fotosoutěže a její propagace, ale i pro účely propagace organizátora či propagace jím poskytovaných služeb. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům užití ze strany organizátora. Organizátor není povinen toto oprávnění využít.
 • Město Nový Jičín nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám, způsobenou porušením pravidel ze strany účastníků soutěže (autorská práva).
 • Výherce bude o výhře srozuměn na městských facebookových stránkách. Věcné ceny mu budou následně předány osobně na závěrečném vyhodnocení na radnici města. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu. Není možná výměna ceny za jinou cenu, stejně tak není možné vyměnit udělenou cenu za jiné předměty nebo služby.
 • Organizátor fotosoutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání fotosoutěže pozměnit pravidla nebo fotosoutěž zrušit bez udání důvodu.
 • Účastí ve fotosoutěži (zasláním fotografie a osobních údajů) vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a podmínkami fotosoutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v průvodním e-mailu. Údaje budou zpracovány za účelem administrace fotosoutěže a za účelem nabízení obchodu nebo služeb organizátora. Údaje budou zpracovány zaměstnanci organizátora automatizovaně nebo jinými prostředky. Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání fotosoutěže a prokázání poskytnutí licence k účastníkem zaslané fotografii (nejdéle však 10 let od ukončení fotosoutěže) nebo do odvolání tohoto souhlasu. Účastník fotosoutěže souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, a to ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků fotosoutěže.
 • Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je město Nový Jičín. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy fotosoutěže. Organizátor shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.
Zachyťe místa či momenty a nabídněte svůj pohled na město ostatním. Těšíme se na vaše fotografické úlovky!