Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuPovolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů dle § 30 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
V jakém případě ve věci jednatPrávnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady a plánuje shromažďovat odpady jednoho nebo více kódů společně
Charakteristika úkonuPodání žádosti na odboru životního prostředí, vyplněním žádosti o vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů dle § 30 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
Výsledek úkonuSchválení/neschválení upuštění od odděleného soustřeďování odpadů
Kdy věc řešitPokud jsem právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady a plánuji soustřeďovat odpady jednoho nebo více kódů společně.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyVyplněná žádost s důvody a podklady pro upuštění od odděleného soustřeďování odpadů.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyVyplněná žádost s důvody a podklady pro upuštění od odděleného soustřeďování odpadů.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyadresa e-podatelny: e-podatelna@novyjicin.cz, datová schránka: ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatosobním podáním žádosti na podatelně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, 741 014 Nový Jičín nebo osobním podáním na odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín nebo českou poštou na adresu Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickybez poplatku
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPřed vydáním povolení je nutné zaplatit správní poplatek a výši 1.000 Kč.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu –
Opravné prostředky –
Časté dotazy –
Sankce –
Působnoststátní správa
Oblastodpadové hospodářství
Klíčová slovaupuštění od odděleného soustřeďování, odpad, upuštění od třídění
Počátek platnosti popisu úkonu30.05.2023
Konec platnosti popisu úkonu –
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuÚkon se vede v agendovém informačním systému městského úřadu

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor životního prostředí.