Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuVýkupy nemovitého majetku třetích osob
V jakém případě ve věci jednatVlastník předmětné nemovitosti – jedná sám z vlastního podnětu nebo jím zmocněná osoba. Z podnětu města u investičních akcí, které zasahují do nemovitostí třetích osob – písemný návrh na realizaci výkupu podá zástupce města (odbor správy majetku). Ve fázi přípravy záměru mohou vstupní jednání zahájit pracovníci odboru správy majetku nebo jimi pověření zástupci projektanta.
Charakteristika úkonuVýkupy nemovitého majetku třetích osob do vlastnictví města (např. narovnání vlastnických vztahů pod místními komunikacemi, chodníkovými tělesy, ve veřejné zeleni a dále výkupy v rámci realizace investičních akcí města).
Výsledek úkonuuzavření smlouvy 
Kdy věc řešitdle potřeby 
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyFormuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor správy majetku.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyNevyžadují se.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyDatová schránka, e-podatelna@novyjicin.cz .
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodání písemné žádosti vlastníka nemovitosti nebo podání návrhu městem. Po zajištění nezbytných stanovisek je záměr předkládán nejprve radě města a následně zastupitelstvu města, která stanovuje podmínky pro uzavření smlouvy; podpis smlouvy.

Na Městském úřadě v Novém Jičíně, v budově na ulici Masarykovo náměstí 1/1. Odbor správy majetku – úsek majetkový. 
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyBez poplatků.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyBez poplatků.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu 
Opravné prostředkyRozhodování spadá do samostatné působnosti města – rozhoduje zastupitelstvo města.
Časté dotazyKdo nese náklady spojené s výkupem.
Jakým způsobem je stanovována cena.
SankceV rozsahu sjednaných smlouvou.
Působnost 
Oblast 
Klíčová slova 
Počátek platnosti popisu úkonu20.06.2023
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor správy majetku.