Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuKontaktní místo veřejné správy – Czech POINT
V jakém případě ve věci jednatV případě, kdy fyzická nebo právnická osoba potřebuje získat výpis z informačních systémů veřejné správy nebo k zajištění jiné veřejné listiny poskytované kontaktním místem veřejné správy.
Jedná se zejména o:
• výpisy z informačních systémů veřejné správy (Výpis z Rejstříku trestů, Výpis z Katastru nemovitostí, Výpis bodového hodnocení řidiče), výpisy ze základních registrů (+ vícejazyčná listina – potvrzení o pobytu pro potřeby EU),
• konverze dokumentů na žádost,
• zřízení, zrušení nebo vydání přístupových údajů k datovým schránkám,
• zprostředkování identifikace.
Při vydávání výpisu z neveřejných rejstříků je možné zastoupení jinou osobou na základě předložené úředně ověřené plné moci.
Charakteristika úkonuVše  závisí na typu žádosti, která je žadatelem podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.
Výsledek úkonuVeřejná listina (výpis z informačního systému veřejné správy, potvrzení o identifikaci osoby, konvertovaná listina, atd.).
Kdy věc řešitPři potřebě získání výpisu z informačních systémů veřejné správy, provedení konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby nebo opačně, zřízení nebo zrušení datových schránek datových schránek, zprostředkovaná identifikace, atd.
Žádost je zpracována bezodkladně.
V případě, že nastane situace, kdy žádost o některý druh výpisů nebo žádost o změnu nelze na kontaktním místě veřejné správy zpracovat bezodkladně, je žádost zpracována v časovém rozmezí několika hodin až 30 dnů.
Žádost je automaticky odeslána k manuálnímu zpracovaní na příslušné ministerstvo.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyÚkon nelze iniciovat elektronicky.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPři osobní návštěvě kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT – předložit platný doklad totožnosti. V případě možnosti zastoupení žadatele lze jednat na základě úředně ověřené plné moci. 
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyÚkon nelze iniciovat elektronicky.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobní návštěvou kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT. V Novém Jičíně pracoviště  najdete na Městském úřadě, v budově na ul. Divadlení 1, v 1. poschodí . Nachází se zde vyvolávací systém.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky///
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyVýše správního poplatku je stanovena podle Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a odvíjí se  od druhu výpisu a jeho počtu stran, přičemž za 1 stranu výpisu je účtován poplatek 100 Kč a za každou další i započatou stranu se účtuje 50 Kč (např. výpis z Katastru nemovitostí, Insolvenční rejstřík).
Dále:
Výpis z Rejstříků trestů – 100 Kč (bez ohledu počtu stran).
Zprostředkovaná identifikace – 200 Kč.
Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (nebo opačně) – 30 Kč za stránku.
Správní poplatek je splatný před provedením úkonu.
Platba je realizována přímo na kontaktním místě veřejné správy, a to hotově.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu///
Opravné prostředky///
Časté dotazyJaké dokumenty se nemohou konvertovat?                                                                                                                            Nesmí se konvertovat dokumenty, jejichž jedinečnost nelze konverzí nahradit. Mezi takové patří například: občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, geometrický plán, rysy a technické kresby.                                                        Kde obdržím další informace k datovým schránkám?                                                                                                          Informace o datových schránkách naleznete na https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/81.html nebo na infolince 954 200 200.
Sankce///
PůsobnostVýkon státní správy v přenesené působnosti
OblastSlužby kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT
Klíčová slovaCzech Point, základní registry, výpisy z informačních systémů, konverze dokumentů
Počátek platnosti popisu úkonu01.06.2023
Konec platnosti popisu úkonuPo dobu platnosti stávajících právních předpisů.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému///

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor správních agend.