Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuOpatrovnictví – změna svéprávnosti, jmenování opatrovníka
V jakém případě ve věci jednatOsoba, která v důsledku duševní poruchy, která není přechodná, pokud dosáhne takového stupně, že člověku brání v určitých záležitostech právně jednat, což mu znemožňuje zajišťovat si základní životní potřeby, hospodařit s finančními prostředky, spravovat majetek apod.
Charakteristika úkonuPodnět či návrh na zahájení řízení o omezení svéprávnosti, ustanovení opatrovníka může podat rodinný příslušník, lékař, zdravotnické zařízení, správní orgán, nebo může z vlastního podnětu soud. Návrh na zrušení nebo změnu rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o omezení svéprávnosti,  může podat i ten, komu byla omezena svéprávnost
Výsledek úkonuSoučinnost při podání návrhu/ podnětu; základní i odborné poradenství v oblasti opatrovnictví
Kdy věc řešitOkamžikem, kdy duševní porucha klienta mu brání v určitých záležitostech právně jednat.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyObecná charakteristika problémů, lékařské zprávy
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPrůkaz totožnosti, lékařské zprávy
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyMěstský úřad Nový Jičín e-podatelna@novyjicin.cz; datová schránka ywmb4nc
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatOsobní návštěvou klienta na detašovaném pracovišti Městského úřadu Nový Jičín, ul. Divadelní 1, odboru sociálních věcí, oddělení sociální práce a veřejného opatrovnictví, nebo v přirozeném prostředí klienta;  depistážní činností
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickySlužba poskytována zdarma
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickySlužba poskytována zdarma
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuŽádné
Opravné prostředkyŽádné
Časté dotazyJak mám postupovat, když rodinný příslušník není schopen za sebe právně jednat? Sociální situaci klienta zkonzultujte se sociálními pracovníky odboru sociálních věcí MěÚ Nový Jičín, nebo se poraďte s ošetřujícím nebo praktickým lékařem; situaci zkonzultujte se sociálními pracovníky registrovaných sociálních služeb.
SankceBez sankcí
PůsobnostStátní správa vykonávaná v přenesené působnosti
OblastSociální práce se všeobecnou působností
Klíčová slovaopatrovník; opatrovanec; omezená svéprávnost;
Počátek platnosti popisu úkonu 
Konec platnosti popisu úkonu 
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému 

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor sociálních věcí.