Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuŠkoda na majetku, za kterou odpovídá město Nový Jičín
V jakém případě ve věci jednatUplatnění nároku na odškodnění škody na majetku vůči městu Nový Jičín
Charakteristika úkonuPodáním písemné žádosti poškozeného o náhradu škody a doložení požadovaných dokladů
Výsledek úkonuŽádost o náhradu škody na majetku vůči městu Nový Jičín 
Kdy věc řešitPo vzniku škody na majetku způsobenou městem Nový Jičín
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyÚdaje o poškozeném: jméno, příjmení, titul, datum narození;
Adresa: ulice, číslo popisné a orientační, PSČ, obec;
Kontaktní údaje: e-mail, telefon, mobil;
Kdy ke škodě došlo: den, měsíc, rok, hodina, časový interval;
Místo škody: obec, ulice, dům s č. p., zřetelné vyznačení místa vzniku škody na přehledné mapce, podrobná fotodokumentace z místa vzniku škody;
Příčina vzniku škody: podrobný popis děje, jak ke škodě došlo, označení příčiny a v návaznosti na právní důvod odpovědnosti města;
Rozsah škody: popis poškozených či zničených věcí, počet, stáří, cena v době vzniku škody, podrobná fotodokumentace způsobené a následné škody;
Datum a podpis
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyviz bod 7
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickye-podatelna@novyjicin.cz
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodle povahy předmětu způsobené škody u příslušného odboru Městského úřadu Nový Jičín.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky 
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky 
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuDle výše náhrady uznané pojišťovnou.
Opravné prostředky 
Časté dotazy 
Sankce 
Působnost 
OblastZák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Klíčová slovaškoda na majetku
Počátek platnosti popisu úkonu01.06.2023
Konec platnosti popisu úkonudo odvolání
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémune

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor organizační.