Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuMimořádná událost (havárie, požár, únik nebezpečné látky….)
V jakém případě ve věci jednatPři zjištění mimořádné situace
Charakteristika úkonuŘešení vzniklé mimořádné události složkami IZS, Oddělením hospodářské správy a krizového řízení MěÚ Nový Jičín
Výsledek úkonuOdstranění následků mimořádné události 
Kdy věc řešitIhned v případě vzniku mimořádné události
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyZákladní popis situace, přesné místo vzniku mimořádné události a kontakt na oznamovatele
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyZákladní popis situace, přesné místo vzniku mimořádné události a kontakt na oznamovatele
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky 
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatTelefonicky na tísňové linky 150, 155, 158, 112
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky 
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickybez poplatku 
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu 
Opravné prostředky 
Časté dotazy 
Sankce 
Působnost 
OblastZákon č. 239/2000 Sb., zákon o IZS, Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, Zák. č. 133/1985 Sb,. o požární ochraně
Klíčová slovamimořádná událost, havárie
Počátek platnosti popisu úkonu01.06.2023
Konec platnosti popisu úkonudo odvolání
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémune

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor organizační.