Kontakt

Obec Kojetín se rozkládá v sedle mezi Svincem a Stranickým kopcem, vzdálena 4 km na jih od Nového Jičína. Obec se stala součástí Nového Jičína a jeho rekreačním zázemím k 01.01.1974. První písemná zmínka o obci je z roku 1497, kdy náležela panství starojičínskému. Obyvatelé se živili zemědělstvím, především chovem hovězího dobytka. Menší část provozovala v okolí a v Novém Jičíně drobná řemesla, zejména zednické. Mezi významné kojetínské rodáky patří řezbář František Hrachovec a sochař Josef Bezděk (1906).
Na jižním svahu, odvráceném od obce, leží archeologická památka, kterou je výšinná hrazená osada lidu s púchovskou kulturou (50 před n. l. – 50 n. l.). Lokalita zabírající plochu cca 20 ha dokládá opevněné sídliště se zbytky sídelních objektů. Archeologické naleziště je nejstarším známým dokladem zásahu púchovské kultury na Moravě.
Poblíž je také přírodní památka – pikritové mandlovce tzv. těšínitové asociace vyvřelých hornin slezské jednotky (součást tzv. těšínsko-hradišťského souvrství). Hornina vznikla usazením ještě žhavých útržků lávy (sopečných bomb) spolu se sopečným pískem a prachem, uvolněnými při sopečných podmořských výbuších a porušenými usazenými horninami z okolí. Pro svoji mimořádnou hodnotu byla na lokalitě vyhlášena zákonná ochrana v kategorii „přírodní památka“.
Obcí prochází Naučná vlastivědná stezka Františka Palackého. Sjezdovka na Svinci u Nového Jičína je známým lyžařským místem na novojičínsku. Nachází se v chráněné krajinné oblasti Svinec a má zpřísněný režim ochrany přírody. Vodní nádrž Čerťák o výměře 3,5 ha je vybudována na Kojetínském potoce a slouží především k rekreaci, sportovnímu rybaření, je však i stanovištěm významných a zvlášť chráněných druhů živočichů.

http://www.kojetinnj.cz