Kontakt

Obec Straník je městskou částí Nového Jičína a leží jižním směrem od města. Obec byla založena na počátku 13. století a rozkládá se v údolí tvořeném potokem Straník, v místech, kde byl vykácený les. Obyvatelé se zde živili polním hospodářstvím a chovem dobytka. Mnoho chalupníků se věnovalo řemeslu, především zednickému a tesařskému, mnozí odcházeli za výdělkem do Nového Jičína.
Obcí prochází červená turistická značka a u severozápadního okraje obce je výchozí bod modré značky. Kromě turistických tras prochází Straníkem značená cyklostezka a trasa naučné stezky Františka Palackého. Červená značka vede z Nového Jičína přes vrchol Svinec ( 546 m n. m.) a obcí dále pokračuje do Hodslavic. Po modré značce se vydáme do rekreační oblasti u malé vodní nádrže Čertův Mlýn.
K zajímavým místům patří „Polštářové lávy“. Skalka pod kapličkou představuje poslední ukázku z forem podmořské sopečné činnosti ve spodní křídě. Jsou zde odkryty polštářové lávy spodnokřídové těšínitové asociace slezské jednotky. Jsou tvořeny „bochníkovitými“ útržky láv tzv. olivinického diabasu až diabasového pikritu.

http://www.straniknj.cz