Kontakt

Vysílací čas městského rozhlasu

 • Od 1. července 2016 jsou rozhlasem veřejnosti poskytovány informace vždy v pondělí a v pátek od 17 hodin.

Pravidla pro zařazování zpráv do relací vysílání městského rozhlasu

 • Obsah vysílání se bude obměňovat dvakrát týdně, v pondělí a v pátek.
 • Relace poběží v pracovních dnech.
 • Zprávy se budou nahrávat vždy v pondělí a v pátek a budou se pouštět ze záznamu.
 • Pozvánky, upozornění a další sdělení se musejí týkat akcí probíhajících na území města.
 • Platí zákaz zveřejňování komerčních sdělení.
 • Z rozhlasových relací zmizí závěrečný gong, vysílání zpráv se ukončí větou „Konec hlášení“.
 • Hlášení městského rozhlasu bude uvedeno větou „Hlášení městského rozhlasu.“
 • Zprávy musí být stručné, budou obsahovat informaci jen „co“, „kdy“ a „kde“ (název akce, doba jejího konání a místo konání) a dodatek, kde posluchači najdou doplňující informace (web, plakátovací plochy, zpravodaj, letáčky…). Neuvádět konkrétní emailové adresy a telefonní čísla – nikdo si je nezapamatuje.
 • Zprávy se zasílají na adresu mrozhlas@novyjicin.cz  jako prostý text nikoli jako příloha. Součástí textu musí být termín odkdy dokdy má být zpráva vysílána.
 • Pokud žadatel o hlášení má v době jednoho vysílacího cyklu (pondělí nebo pátek) více akcí k propagaci, musí si vybrat jednu stěžejní.
 • Žadatel o hlášení musí respektovat termíny nahrávání a přizpůsobit jim termíny, ve kterých budou zprávy vysílány.
 • Jedna zpráva se bude vysílat maximálně ve dvou blocích (ve dvou smyčkách).
 • Uzávěrka pro příjem zpráv bude vždy v pondělí v 8 hodin ráno a v pátek v 8 hodin ráno.