Kontakt
Aktuálně

Aktuálně

Šest nových záměrů – prodej, nabídkové řízení a pronájem nebytového prostoru

Bylo zveřejněno šest nových záměrů týkajících se prodeje, nabídkového řízení a pronájmu nebytových prostorů. Detaily najdete na odkazech níže.

značení mostu přes Zrzávku

Mosty dostaly svá evidenční čísla

V průběhu měsíce dubna došlo k osazení evidenčních čísel téměř všech mostních objektů, které se nachází ve správě města Nový Jičín. Rovněž došlo k aktualizaci dopravního značení upravujícího možnou zatížitelnost jednotlivých objektů. Ve správě města Nový Jičín je aktuálně 84 mostních objektů, z čehož 33 mostů, 13 lávek a 38 propustků. Povinnost vedení evidence a označení těchto […]

úsek chodníku v Bludovicích

Začíná rekonstrukce posledního úseku chodníku v Bludovicích

Dne 25. dubna bude zahájena rekonstrukce posledního úseku chodníku v Bludovicích u Nového Jičína podél silnice I/57, a to v úseku od č. p. 4 po č. p. 90. Stavební úpravy se týkají chodníku v délce 111,7 metrů, šířce 1,5 metrů, a dělící pás od komunikace bude mít šířku 0,8 metrů. Pod chodníkem bude položeno odvodňovací […]

ulice Riegrova v místě budoucí zastávky

Začala výstavba autobusové zastávky na ulici Riegrova

Dnes 22. dubna začala výstavba nové autobusové zastávky včetně autobusového zálivu a zastávkového přístřešku na ulici Riegrova ve směru na ulici Hřbitovní. Stavba, jejíž předpokládané náklady jsou ve výši 1,2 milionu korun bez DPH, je koordinována se stavbou přilehlé prodejny zahradní techniky. Chodník bude protažen až ke stávajícímu přechodu pro chodce u samoobsluhy. Stavba by […]

Stará lednička

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a kovů

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a kovů proběhne vždy ve čtvrtky a to:            Loučka: 2. května od 16:00 do 17:30 hod. Straník: 9. května od 15:30 do 17:00 hod. Kojetín: 9. května od 17:15 do 17:45 hod. Bludovice: 16. května od 15:45 do 17:30 hod. Žilina: 23. května od 15:45 do 17:30 hod. Pro převzetí těchto odpadů budeme požadovat od […]

značka pozor prace na silnici

Blíží se částečná uzavírka silnice I/57 v ulici Revoluční a Zborovská

Z důvodu opravy povrchu silnice I/57 v úseku od kruhového objezdu s ulicí Máchovou po dům č.p. 81 v ulici Revoluční (ulice U Jezu) dojde v termínu od 6. května do 19. srpna 2024 k částečné uzavírce silnice I/57 v ulici Revoluční a Zborovská. V rámci opravy povrchu silnice dojde střídavě k omezení provozu v […]