Aktuálně

Podnikatelé hlaste odpady!


Upozorňujeme původce odpadů, kteří v roce 2017 vyprodukovali nebo nakládali s více než 100 kilogramy nebezpečných nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů, na ohlašovací povinnost. Splnit ji mohou prostřednictvím integrovaného systému plnění … Více „Podnikatelé hlaste odpady!“