Ztráty a nálezy

03. Pojmenování (název) životní situace

Ztráty a nálezy.

04. Základní informace k životní situaci

Nahlášení ztráty nebo dotazy na ztracenou věc.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, Policie ČR a Městská policie Nový Jičín.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznámení je možno provést: telefonicky, osobně, e-mailem

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Oznámením, dotazem.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor organizační Městského úřadu Nový Jičín.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Budova MěÚ – Masarykovo nám. 1, mezipatro, kanc. č. 003, s pověřeným pracovníkem organizačního odboru, v úředních hodinách MěÚ.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě osobního jednání doklad totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře se vypisují s pověřeným pracovníkem organizačního odboru, v úředních hodinách MěÚ, kanc. č. 003. Případně je lze vypsat u MP.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek je pouze formou nálezného, které se vybírá v případě, že je nálezcem vyžádán. Hradí se při převzetí nálezu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Odevzdání nálezu zpravidla do 3 dnů, pokud tomu nebrání závažné okolnosti.

Pokud se majitel o nalezenou věc nepřihlásí, stává se věc po 3 letech majetkem města, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nálezce, vlastník, Městská policie, Policie ČR

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

horamarc@novyjicin-town.cz
e-podatelna@novyjicin-town.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Odkaz na webové stránky města http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/mestsky-urad/ztraty-a-nalezy/

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vyřízení nových dokladů (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz technický průkaz ….)

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor organizační Městského úřadu Nový Jičín.

26. Kontaktní osoba

Marcela Horáková, https://www.novyjicin.cz/telefonni-seznam-odbor-organizacni/

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10.3.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

10.3.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Do odvolání.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace