Nový Jičín má schválený rozpočet na příští rok

Nový Jičín má schválený rozpočet na rok 2020. V příštím roce bude hospodařit s 870 miliony korun. Na straně příjmů radnice počítá s přibližně 685 miliony korun. Rozpočet byl sestaven jako schodkový, rozdíl mezi výdaji a příjmy pokryjí vlastní zdroje na účtech města a kontokorentní úvěr, který lze čerpat až do výše 70 milionů korun.

Novojičínská radnice si jako prioritní stanovila investice do bydlení. Rozpočet bytového odboru byl oproti loňsku navýšen o sto milionů korun. „V lokalitě Za Školou v Žilině se v příštím roce za 30 milionů korun vybuduje infrastruktura a my budeme moci občanům nabídnout ke koupi 25 stavebních parcel,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.  Za 28,5 milionu korun by se měly modernizovat čtyři městské kotelny. Na dvojnásobek, na více než pět a půl milionu korun, se navýšila částka určená na generální opravy volných, ale zdevastovaných bytů.

„K bydlení by měl sloužit i dům v ulici K Archivu, bývalá nemocniční ubytovna. Za 1,7 milionu korun by se měla zhotovit projektová dokumentace, a pokud nenastanou nějaké komplikace, ještě v závěru roku 2020 by se mohl vysoutěžit zhotovitel stavby,“ upřesnil Dobrozemský. S kvalitou bydlení souvisí i parkování. V rozpočtu je vyčleněno 10 milionů korun na vybudování dalších 70 parkovacích míst na sídlišti Dlouhá.

Více peněz než vloni by mělo jít i do sportu a školství. Téměř devět milionů korun připadne na sanaci budovy a opravu šaten v Základní škole Tyršova. Necelých osm milionů korun je alokováno na rekonstrukci atria Základní školy Komenského 66. Za 52 milionů korun by se měla opravit střecha zimního stadionu. Na tři miliony korun vyjde studie a projekt na revitalizaci sportovišť ve městě „O dva miliony korun jsme posílili programové dotace. Na sport, kulturu, volný čas, péči o památky, sociální oblast nebo estetizaci objektů dáme zejména neziskovým organizacím téměř 22 milionů korun,“ vysvětlil místostarosta.

Náklady na druhou etapu přeměny přístavby Hotelu Praha na kulturní dům byly vyčísleny na 70 milionů. S ohledem na jejich extrémní nárůst však dojde k přehodnocení a zrevidování nejen samotných nákladů stavby, ale také rozsahu realizace. Tři a půl milionu korun si vyžádá záchovná údržba a odstranění dřevomorky v Hückelových vilách.

Město také přispěje více než třemi miliony korun technickým službám na nákup nové techniky, bude se podílet i na financování přípravných prací na opravu smuteční síně. „Občané jistě přivítají i zřízení elektronické úřední desky za 400 tisíc korun. Dotyková obrazovka usnadní vyhledávání informací a zároveň ušetříme za papír a barvu v tiskárně,“ ukončil seznam projektů zahrnutých v rozpočtu Nového Jičína na rok 2020 Dobrozemský.

12.12.2019