Kontakt
4.3.2022

V úterý 1. března odstartoval pilotní testovací projekt, díky kterému občané mohou třídit další komoditu – gastroodpad, tedy zbytky z kuchyně.

„Jde o další krok, díky němuž můžeme z nádob na směsný odpad vytřídit velkou část obsahu. Při loňské fyzické analýze odpadu, při které jsme přebírali směsný odpad na vytřiditelné složky, nám vyšlo, že gastroodpad z něj tvoří celkem 18 %. Na skládku tak díky samostatnému sběru nebude vyvážena další složka, která má smysluplné využití,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka, který potvrdil, že Nový Jičín je jedno z prvních měst v republice, které se do třídění gastroodpadu pouští.

Jak mají lidé při třídění postupovat? „Gastroodpad, konkrétně například zbytky nedojedených jídel, ovoce a zeleniny nebo i sedliny kávy a čaje, mohou občané vkládat nejlépe do sáčku, který pevně zavážou tak, aby z něj neunikal obsah. Tento sáček umístí do hnědé nádoby s označením GASTROODPAD, kterou najdou ve svém okolí. Nádoby, které jsou opatřeny víkem s těsněním a budou vyváženy vždy jednou týdně, takže zápachu se občané nemusí obávat,“ vysvětlila vedoucí Odboru životního prostředí Eva Bártková. Společnost Energy Financial Group (EFG) a její bioplynová stanice EFG Rapotín BPS, kam bioodpad poputuje k dalšímu zpracování, naloží celou nádobu a vždy ji vymění za čistou. V bioplynové stanici se bude tento dosud nevyužívaný odpad zpracovávat na zelenou elektřinu, teplo a biometan.

„Rádi bychom občany požádali o maximální spolupráci v tomto novém projektu. Pomůžou tím nejen životnímu prostředí, ale i městu, které má šanci s ohledem na stále se zvyšující poplatky za skládkování ušetřit v odpadovém hospodářství nemalé peníze,“ apeloval místostarosta. V březnovém vydání zpravodaje všichni občané obdrželi leták, ve kterém je podrobně popsáno, co do gastroodpadu patří nebo naopak nepatří, jak gastroodpad ukládat a také lokality, ve kterých budou popelnice rozmístěny. Jsou zde i kontakty, kam lze nahlásit, že nádoba je přeplněná nebo že je kolem ní nepořádek. Leták najdete ke stažení i pod článkem. Mapu kontejnerů na tříděný odpad naleznete také na našem mapovém portálu maps.novyjicin.cz.

Přílohy:
Leták Třídím gastro Nový Jičín