Kontakt
17.4.2023

Občané Nového Jičína měli již popáté možnost hledat společně s politiky a vedoucími zaměstnanci Městského úřadu příležitosti k rozvoji města na Veřejném fóru, které se konalo ve středu 12. dubna ve velkém sále SVČ Fokus. Akci moderoval Petr Kozel z Národní sítě Zdravých měst, které je Nový Jičín již řadu let členem, společně s 1. místostarostou Ondřejem Syrovátkou, který je zároveň Politikem Zdravého města.

Nápady a podněty občanů byly formulovány do návrhů, o kterých se hlasovalo u 8 tematicky zaměřených stolů. „Tyto stoly pokrývaly různé oblasti života ve městě od dopravy přes životní prostředí až po kulturu, školství, sport či cestovní ruch. Za každý stůl následně postoupily 2 návrhy do finále. O 16 zvolených prioritách hlasovali účastníci fóra na místě,“ vysvětlila koordinátorka Zdravého města Markéta Jánošíková. O 11 nejlépe umístěných námětech mohou nyní občané hlasovat prostřednictvím Mobilního rozhlasu a vybrat z nich 10 nejdůležitějších příležitostí pro rozvoj města na příští rok, tzv. 10P. Do této ankety se mohou zapojit všichni obyvatelé Nového Jičína a rozdělit mezi uvedené návrhy dva kladné a jeden záporný hlas.

Lidé sedící u stolů při veřejném fóru 2023

„Elektronické hlasování rozhodne, kterých 10 příležitostí bude předloženo zastupitelstvu města ke schválení. Důležitým kritériem pro zastupitele bude také pořadí, kterého dané priority v hlasování dosáhnou, proto budeme velice rádi, když se do hlasování zapojí co nejvíce Novojičíňáků. Nyní je jedinečná šance významně ovlivnit, co se ve městě v příštích letech podaří,“ uvedl místostarosta a politik Zdravého města Ondřej Syrovátka.

Do elektronické ankety postupují tyto návrhy:

 • Zřízení či výměna kamerových bodů s prvky inteligentní analýzy (zvýšení bezpečnosti ve městě)
 • Realizace série přednášek pro seniory dle jejich výběru
 • Podpora a úlevy pro začínající podnikatele
 • Omezení prodejní plochy v podloubí, aby nebyl omezen průchod
 • Postavení společenského domu
 • Zřízení kempu + stání pro karavany
 • Záchrana sportoviště a příjezdové cesty ke ski areálu Svinec
 • Vybudování stezky podél komunikace od restaurace na Skalkách po odbočku na Svinec
 • Umožnit výstavbu rodinných domů v lokalitě pod Skalkou
 • Rekonstrukce krytého a venkovního bazénu (pro celoroční využití veřejnosti, školami a sportovními kluby)
 • Rekultivace parku u České spořitelny

Elektronická anketa probíhá od 17. do 30. dubna 2023 a odkaz na ni naleznete níže a také na webu města v sekci Zdravé město. Zapojte se a vyberte priority, které si podle Vás zaslouží přednostní řešení!

Hlasovat o prioritách můžete zde: https://www.munipolis.cz/app/anketa/verejne-forum-10P-2023

„Tato aktivita probíhá v rámci projektu „ZDRAVÁ MĚSTA, OBCE A REGIONY – síť pro rozvoj, komunikaci a spolupráci“ ze zdrojů Operačního programu Zaměstnanost“

Logo EU - ESF