Kontakt
16.11.2023

Město Nový Jičín přichází s novými úpravami v kalendáři akcí na svých webových stránkách a v kalendáři akcí, který je součástí mobilní aplikace Nový Jičín v mobilu. Úpravy vycházejí z podnětů a doporučení Komise pro informační technologie Rady města. Tato aktualizace je zaměřena na zlepšení přehlednosti a usnadnění přístupu k informacím o plánovaných událostech v našem městě.

Na webových stránkách města v části náhledového kalendáře pro akce města došlo ke změně řazení náhledu akcí a doplnění času začátku akce. Navíc v hlavním náhledu je nově šest akcí místo původně tří zobrazovaných. Nové úpravy zahrnují také instalaci rychlého tlačítka pro akce na daný den a akce na aktuální měsíc, fulltextové vyhledávání akce a další úpravy. V rámci této aktualizace byla vytvořena nová e-mailová adresa akcevemeste@novyjicin.cz, kde mohou občané zasílat plánované kulturní, společenské a sportovní akce ve městě.

Hlavní kalendář města centrálně spravuje Návštěvnické centrum Nový Jičín na webových stránkách www.icnj.cz, z něhož město čerpá data pro kalendář na webových stránkách města a kalendář v mobilní aplikaci Nový Jičín v mobilu. 

Na podnět Komise pro informační technologie došlo také k úpravě v mobilní aplikaci Nový Jičín v mobilu – úprava vzhledu a doplnění filtru pro jednotlivé akce s možností nastavení výběru preferovaných akcí a fulltextové vyhledávání v celém obsahu aplikace.

Primárním cílem těchto změn je poskytnout občanům a návštěvníkům města jednodušší a efektivnější způsob, jak se informovat o nadcházejících událostech a aktivitách v našem regionu. Nový Jičín si klade za cíl neustále zdokonalovat své webové služby. Nové úpravy kalendáře akcí jsou dalším krokem směrem k lepšímu propojení města s jeho občany.

Všechny novinky ohledně kalendáře akcí mohou občané najít na webových stránkách města v sekci „Kalendář událostí“.