Odborné komise RM

RM zřídila dle § 102 odst. 2 písmene h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, své iniciativní a poradní orgány – komise rady města.
Níže uvedené komise byly zřízeny dne 3.12.2018 z rozhodnutí 18/R2/2018. V uvedeném přehledu je jako první uváděn předseda / vedoucí, jako druhý tajemník.

Komise architektury a rozvoje
Jaromír Radkovský
Kateřina Riedlová
Miroslav Mixa
Eva Chrobáková
Ondřej Kafka
Zdeněk Stanislav
Zbyněk Choleva
Miroslav Seidl
Hana Hůlová
Mojmír Zetocha
Miroslav Rešl
Pavel Farda
Jaromír Výtisk
Zdeněk Trefil
Jana Dedecius Martochová
Ondřej Vrána
Jiří Raška
Milan Uhlár

Komise bytová
Hana El-Shikha
Alena Zapalačová
Eva Strnadlová
Jaromír Galeta
Marie Mynářová
Martin Biskup
Helena Rýdlová
Milan Urban
Josef Kelnar
Stanislav Číp
Pavel Liška
Hana Černochová
Klukan Valér

Komise dopravní
Dalibor Janošek
Libor Macíček
Petr Okáč
Dalibor Tomek
Zbyněk Pavelek
Petr Jaroň
Marcela Štěpánová
Vladimír Jirák
Jan Rýdl
Pavel Rozbroj
Jiří Klein
Pavel Farda
Miloslav Zadrapa
Rudolf Bajger
Petr Londin
Stanislav Číp

Komise kulturní
René Lossmann
Kateřina Redlová
Viktor Dudák
Adam Uhlár
Kateřina Novotná
Markéta Dendišová
Alena Kupková
Jiří Fojtů
Patricie Plašilová
Miroslav Rešl
Jan Machander
Jan Vojkovský
Taťána Pavlátová
Blanka Indráková
Michal Baron
Pavel Bártek
Alena Svobodová
Jarmila Imrýšková

Komise obchodu, služeb a cestovního ruchu
Blanka Faluši
Radka Bobková
Hana El-Shikha
Jan Macháček
Andrej Droščín
Stanislav Bartoň
Zbyněk Choleva
Jiří Adamec
Ludmila Kocourková
Zuzana Podmolová
Miroslav Mixa
Svatava Lenartová
Stanislav Číp
Martina Vrbová
Alexandr Kodada

Komise péče o památky
Miroslav Seidl
Simona Holčáková
Jaromír Radkovský
Martin Šturala
Petr Tupý
Miloš Losssmann
Ivan Týle
Pavel Wessely
Jaroslav Dvořák
Josef Březovský
Alžběta Gregorová
Lubomír Mamula

Komise pro otevřené město
Radovan Jansa
Zdeněk Petroš
Michaela Bobišová
Petr Okáč
Radek Hanák Ficbauer
Zdeněk Stanislav
Tomáš Vindiš
Monika Randusová
Pavel Bartoš
Dan Šmajstrla
Martin Gazda
Emila Adámek
Rudolf Pavlát
Albert Kukol
Lukáš Haraga
Daniel Fojtík

Komise pro správu majetku
Kamil Žák
Vladimír Bartoň
Milan Uhlár
Jaromír Radkovský
Matěj Bártek
Filip Larmer
Martin Biskup
Daniel Chrustawczuk
Jaroslav Perůtka
Blanka Faluši
Mojmír Zetocha
Miloslav Zadrapa
Eva Bočková
Andrej Droščín
Vladimíra Lipinská

Komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas
Petr Zapletal
Michaela Bluchová
Alena Čípová
Magdalena Trávníčková
Dalibor Dejmek
Jitka Žáková
Tomáš Vindiš
Patricie Plášilová
Jiří Adamec
Jaroslav Dvořák
Staislav Kovář
Pavel Bílek
Taťána Pavlátová
Aleš Elicer
Martin Klumpler
Zuzana Rosová
Daniel Přáda
Ivan Týle
Lidmila Kramolišová

Komise sociální
Richard Pešat
Daniela Susíková
Michaela Bobišová
Pavel Kurek
Bohumír Večerek
Zdenka Hrubá
Marcel Brož
Jaroslav Perútka
Ludmila Šnejdrlová
Kateřina Pilná
Jaromír Výtisk
Jaroslav Kotas

Komise sportovní
Daniel Chrustawczuk
Markéta Kvitová
Adam Uhlár
Tomáš Kratochvíl
Eva Chrobáková
Roman Jandl
Dalibor Kocůrek
Milan Urban
Lubomír Furmánek
Pavel Andrýsek
Jiří Hrachovec
Petra Žáková
Michal Pořízka
Kateřina Konečná
Pavel Kelar
Petr Jaroň

Komise zdravého města
Jaroslav Perůtka
Lenka Ondřejová
Dalibor Janošek
Jan Macháček
Radka Filipíková
Lucie Jančařiková
Dan Šmajstrla
Eva Kukolová
Petra Perútková
Jiří Klein
Zuzana Rosová
Eva Valentová
Miroslava Chmelařová
Gabriela Hanáková
Martina Vrbová
Martin Krupička

Komise zdravotnická
Ludmila Šnejdrlová
Daniela Susíková
Pavel Kurek
Hana El-Shikha
Dalibor Váhala
Šárka Sochorová
Zdenka Hrubá
Dan Šmajstrla
Blažena Furmánková
Nelly Suchmelová
Blanka Průšková
Stanislava Mikolášová

Komise životního prostředí
Ivan Týle
Eva Bártková
Josef Hub
Filip Janošek
Hana Hůlová
Lucie Jančařiková
Pavel Vala
Jaroslava Petřkovská
Pavel Merenda
Pavel Malicher
Josef Březovský
Ivo Biener
Rudolf Pavlát
Emílie Bartoňová

pdf Jednací řád komisí RM 2014/03 (pdf, 2 MB)