Nový Jičín spustil pilotní program zaměřený na nadané děti

Pedagogové novojičínských základních a mateřských škol se učí, jak pracovat s nadanými dětmi. Pilotní program v rámci Moravskoslezského kraje realizuje Ostravská univerzita ve spolupráci s Mensou. Nový Jičín je tak prvním městem v kraji, kde se radnice rozhodla podporovat talentované žáky všech základních a mateřských škol prostřednictvím speciálně vyškolených učitelů. Odborné studie uvádějí, že mimořádně nadaných žáků jsou v populaci 2 až 2,5 procenta, nadaných bývá přibližně 12 až 15 procent. Obě tyto skupiny dětí vyžadují zvláštní péči ve vzdělávání.

„V rámci Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagementu, které máme na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, jsme akreditovali kurz, který zajišťuje proškolení školních koordinátorů péče o nadané,” informovala Jana Škrabánková z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

V pěti čtyřhodinových lekcích se účastníci semináře seznamují se způsoby vyhledávání nadaných žáků, učí se, jak s nimi pracovat a jak rozvíjet jejich talent a nadání. “Inkluze, tedy začleňování všech žáků do jednotného vzdělávacího procesu, v obecném povědomí pracuje s handicapovanými žáky, a na ty talentované se často zapomíná. Takže jsme rádi, že i tato kategorie žáků bude u nás do inkluze začleněna,” uvedl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Jeho slova potvrdila i učitelka ZŠ Jubilejní Iva Benčáková: „Zatím jsme hodně pomáhali těm slabším žákům a na nadané děti jsme se nijak nespecializovali.“  Spolu s kolegyní ze ZŠ Dlouhá Zuzanou Jandlovou ale uvedly, že už ve školách mají plány na příští školní rok. Pro nadané děti by mohl vzniknout klub, ve kterém by se zabývaly složitějšími úkoly, než přináší běžná výuka.

04.04.2019