Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuPosouzení záměru ve vztahu k zákonu č. 449/2001 S., o myslivosti.
V jakém případě ve věci jednatVe všech případech kdy dojde k  dotčení  honiteb a životních podmínek zvěře.
Charakteristika úkonuPodání nebo žádost u MěÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, státní správy lesů, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín: žádost o snížení stavu zvěře v honitbě (§ 39),
žádost o vyjádření k odlovu zvěře (§ 36 odst. 5)
žádost o lovecký lístek (§ 47)
žádost o ustanovení myslivecké stráže (§ 12),
žádost o ustanovení mysliveckého hospodáře (§ 35 v návaznost na § 12)
žádost o změnu zápisu v rejstříku honebních společestev (§28)
Výsledek úkonu Rozhodnutí  ve věci, vyjádření, stanovisko, ustanovení, závazné stanovisko, sdělení podle z. č. 449/2001 S. o myslivosti  po provedeném správním řízení podle zač. 500/2004 Sb. správní řád.
Kdy věc řešit Věc řešíme při shromáždění veškerých podkladů potřebných k žádosti nebo podání či náležitostí žádosti daných právním předpisem.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyNáležitosti podání jsou stanovené § 37 správního řádu, náležitostí žádosti  pak v § 45 správního řádu. Dále je potřeba doložit potřebné podklady k posouzení věci.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Potřebné podklady jsou totožné.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyPodání, žádosti a přílohy lze podat v elektronické podobě  e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelna@novyjicin.cz, nebo do datové schránky: ywmb4nc.
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatPodání, žádost a přílohy doručit na adresu: Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky Podle položky č. 13 z. č. 634/2004 o správních poplatcích.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyPodle položky č. 13 z. č. 634/2004 o správních poplatcích.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu Není předmětem úkonu.
Opravné prostředkyProti rozhodnutí se lze odvolat u příslušného odvolacího orgánu.
Časté dotazyKdy se jedná o pozemek nevhodného tvaru. Kdy lze kácet bez převzaté osnovy. Kdo je odborný lesní hospodář.
SankceNejsou
PůsobnostMěÚ Nový Jičín, odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů vykonává působnost v k. ú.  Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Blahutovice, Bludovice, Dub u Nového Jičína, Heřmanice, Hladké Životice, Hodslavice, Hostašovice, Hrabětice n. O, Hukovice, Hůrka, Janovice u NJ, Jeseník n. O, Jičina, Kletné, Kojetín, Kunín, Libhošť, Loučka u NJ, Mořkov, Nový Jičín – Dolní Předměstí, Nový Jičín – Horní Předměstí, Nový Jičín – Město, Palačov, Petřkovice u St. Jičína, Polouvsí, Rybí, Sedlnice, Starojická Lhota, Starý Jičín, Straník, Suchdol n. O, Šenov, Vlčnov u St. Jičína, Žilina u NJ, Životice u NJ, Mankovice, Veřovice- část.
OblastStátní správa myslivosti
Klíčová slova Myslivost, honitby, zvěř, životní prostředí.
Počátek platnosti popisu úkonu01.06.2023
Konec platnosti popisu úkonuPo dobu platnosti stávajících právních předpisů.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuVýsledek úkonů je vedený v interní spisové službě.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceOdbor životního prostředí.