Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuŽádost o vystavení rezidentní parkovací karty
V jakém případě ve věci jednatDržitelem parkovací karty se může stát pouze:
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost v jedné ze 4 zón v oblasti města Nový Jičín současně je vlastníkem nebo dle zvláštních předpisů provozovatelem vozidla, pro které má být parkovací karta vydána, přičemž toto vozidlo není provozováno za účelem podnikání podle zvláštního předpisu.
b) fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost  v jedné ze 4 zón v oblasti města Nový Jičín a užívá na základě smlouvy služební vozidlo zaměstnavatele, pro které má být parkovací karta vydána, k soukromým účelům.
Charakteristika úkonuParkovací karty rezidentní se vydávají s platností na jeden kalendářní rok, pololetí nebo čtvrtletí a budou vydávány jeden měsíc před počátkem jejich platnosti. Parkovací karta nebude vydána fyzické osobě s místem trvalého pobytu na adrese Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín, neboť jde o úřední
adresu ohlašovny Městského úřadu Nový Jičín, v níž se nenachází žádná bytová jednotka. 
Výsledek úkonuVystavení rezidentní parkovací karty v případě splnění podmínek stanovených dle nařízení města Nový Jičín č. 5/2021
Kdy věc řešitMinimálně měsíc před počátkem jejich platnosti viz bod 4.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyObčanský průkaz, malý technický průkaz vozidla. Případně potvrzení trvalého bydliště v jedné ze 4 zón v oblastni města Nový Jičín, či prokázání užívání služebního vozidla k soukromým účelům.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatŽádosti se podávají osobně v Návštěvnickém centrum Nový Jičín – na přepážce MHD – vždy po-pá 08:00-17:00. Nalézt ke stažení je můžete zde: https://www.novyjicin.cz/mestsky-urad/zadosti-a-formulare/
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyOsoby s trvalým pobytem, nebo které vlastní nemovitost dle čl. 4, odst. 1, písm. a)
a b) nařízení města Nový Jičín č. 5/2021:
Pro první rezidentní kartu vydanou osobě s trvalým pobytem, nebo která vlastní nemovitost, vázanou nepřenosně na registrační značku nebo SPZ: 100 Kč
Pro druhou rezidentní kartu vydanou osobě s trvalým pobytem, nebo která vlastní nemovitost, vázanou nepřenosně na registrační značku nebo SPZ:
– roční 2.000 Kč
– pololetní 1.000 Kč
– čtvrtletní 500 Kč
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuProvedení opravy parkovací karty:
Jen v případě změny na parkovací kartě – 100 Kč/ks
Vystavení duplikátu parkovací karty:
Pouze karty vázané na RZ (SPZ), v případě prokázání odcizení – 100 Kč/ks
Vystavení duplikátu parkovací karty:
Pouze karty vázané na RZ (SPZ), v případě ztráty nebo bez prokázání odcizení – 200 Kč/ks
Opravné prostředky
Časté dotazyKaždé osobě splňující podmínky uvedené v nařízení města Nový Jičín č. 5/2021 týkající se rezidentních karet mohou být vydány maximálně dvě parkovací karty, které budou vázány nepřenosně ke konkrétnímu vozidlu, které bude specifikováno v parkovací kartě registrační značkou. 
Sankce
Působnostsamospráva
OblastStání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín
Klíčová slovaparkovací karta
Počátek platnosti popisu úkonu29.06.2023
Konec platnosti popisu úkonudo odvolání
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémune

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceNávštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků.