Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuŽádost o vystavení abonentní parkovací karty
V jakém případě ve věci jednatDržitelem parkovací karty se může stát pouze:
a) právnická nebo fyzická osoba podnikající na základě zvláštního předpisu, která má  v jedné ze 4 zón v oblasti města Nový Jičín sídlo nebo provozovnu a současně je vlastníkem nebo dle zvláštních předpisů provozovatelem silničního motorového vozidla provozovaného za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, pro které má být parkovací karta vydána.
Charakteristika úkonuAbonentní parkovací karty se vydávají s platností na jeden kalendářní rok, pololetí nebo čtvrtletí a budou vydávány jeden měsíc před počátkem jejich platnosti. Parkovací karta nebude vydána fyzické osobě s místem trvalého pobytu na adrese Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín, neboť jde o úřední
adresu ohlašovny Městského úřadu Nový Jičín, v níž se nenachází žádná bytová jednotka. 
Výsledek úkonuVystavení abonentní parkovací karty v případě splnění podmínek stanovených dle nařízení města Nový Jičín č. 5/2021
Kdy věc řešitMinimálně měsíc před počátkem jejich platnosti viz bod 4.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyObčanský průkaz, malý technický průkaz vozidla. K vyřízení abonentní karty je potřeba mít s sebou také živnostenský list nebo výpis z obchodního rejtříku kde je uvedeno sídlo firmy nebo provozovny.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatŽádosti se podávají osobně v Návštěvnickém centrum Nový Jičín – na přepážce MHD – vždy po-pá 08:00-17:00. Nalézt ke stažení je můžete zde: https://www.novyjicin.cz/mestsky-urad/zadosti-a-formulare/
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyOsoby se sídlem, provozovnou dle čl. 4, odst. 1, písm. c) nařízení města Nový Jičín
č. 5/2021:
Pro první abonentní kartu vydanou osobě se sídlem nebo provozovnou, vázanou nepřenosně na
registrační značku nebo SPZ:
– roční 2.000 Kč
– pololetní 1.000 Kč
– čtvrtletní 500 Kč
Pro druhou a každou další abonentní kartu vydanou osobě se sídlem nebo provozovnou vázanou
nepřenosně na registrační značku nebo SPZ:
– roční 8.000 Kč
– pololetní 4.000 Kč
– čtvrtletní 2.000 Kč
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuProvedení opravy parkovací karty:
Jen v případě změny na parkovací kartě – 100 Kč/ks
Vystavení duplikátu parkovací karty:
Pouze karty vázané na RZ (SPZ), v případě prokázání odcizení – 100 Kč/ks
Vystavení duplikátu parkovací karty:
Pouze karty vázané na RZ (SPZ), v případě ztráty nebo bez prokázání odcizení – 200 Kč/ks
Opravné prostředky
Časté dotazyKaždé osobě splňující podmínky uvedené v nařízení města Nový Jičín č. 5/2021 týkající se abonentních karet mohou být vydány dvě parkovací karty, a to jako karty vázané nepřenosně ke konkrétnímu vozidlu.
Sankce
Působnostsamospráva
OblastStání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín
Klíčová slovaparkovací karta
Počátek platnosti popisu úkonu29.06.2023
Konec platnosti popisu úkonudo odvolání
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémune

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceNávštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků.