Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuVystavení karty ODIS
V jakém případě ve věci jednat
V případě žádosti o vystavení karty ODIS. Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků je kontaktní místo, na kterém se podávají Žádosti o vydání ODISky, které vydává ODISku Držitelům a které provádí blokace ODISky. 
Charakteristika úkonuODISka je vydávána na základě písemné Žádosti o vydání ODISky nebo vyplněním objednávkového formuláře v E-shopu ODIS. Je potištěna fotografií, jménem a příjmením Držitele. Osobní ODISka je nepřenosná, může s ní cestovat pouze její Držitel. je karta, na které není uveden žádný osobní údaj.
Výsledek úkonuVystavení karty ODIS
Kdy věc řešitObvyklá lhůta pro předání ODISky žadateli činí 14 dnů od zaplacení karty.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyviz stránky www.odiska.cz
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyŽadatel podává žádost na Kontaktním místě vyplněním formuláře Žádost o vydání ODISky, jeho odevzdáním spolu s fotografií (v případě Žádosti o Osobní ODISku) o rozměrech 35 x 45 mm (je vyžadována fotografie orientována na výšku, zachycující aktuální podobu Žadatele, dle formátu a zásad pro pořízení fotografie na občanský průkaz nebo cestovní pas) a úhradou poplatku za zhotovení ODISky dle Ceníku. Pracovník Kontaktního místa zkontroluje úplnost údajů v Žádosti, ověří nárok Žadatele na slevu dle Tarifu ODIS (pokud zákazník požaduje zlevněný profil ODISky) a parametry fotografie. Nárok na slevu lze prokázat rovněž až při osobním převzetí ODISky na zvoleném Kontaktním místě. Formulář Žádosti je dostupný ke stažení na E-shopu ODIS, nebo si jej může Žadatel vyzvednout přímo na přepážkách Kontaktních míst. V případě, že v Žádosti odevzdané na Kontaktním místě nebude uvedena e-mailová adresa, Žadatel nezíská možnost informace o vyzvednutí vyrobené ODISky ani možnost správy vyrobené ODISky v E-shopu ODIS. Pokud podává žádost zákonný zástupce Žadatele, v případě Žadatele mladšího 15 let nebo Žadatele zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo Žadatele omezeného ve způsobilosti k právním úkonům, prokazuje totožnost Žadatele a nárok na slevový profil zákonný zástupce Žadatele.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyviz stránky www.odiska.cz
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatV Návštěvnickém centru Nový Jičín – město klobouků, na přepážce MHD, a to vždy po-pá 08:00-17:00.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyCena za výrobu ODISky činí 130 Kč + případné poštovné
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyCeny za výrobu ODISky činí 130 Kč 
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu
Opravné prostředky
Časté dotazyVíce informací naleznete na: www.odiska.cz
Sankce
Působnost
OblastMHD, ODIS
Klíčová slovaODISka, MHD, autobusová doprava
Počátek platnosti popisu úkonu29.06.2023
Konec platnosti popisu úkonudo odvolání
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémune

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceNávštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků.