Kontakt
Položka osnovyPopis položky
Název úkonuPřihláška na jarmark
V jakém případě ve věci jednatV případě zájmu se přihlásit na novojičínské jarmarky – jednotlivé jarmarky jsou vždy specifikovány na stránkách www.icnj.cz
Charakteristika úkonuNa každý jarmark pořádaný NCNJ je nutné zaslat samostatnou Přihlášku. Po zaslání Přihlášky Vám bude nejpozději týden před datem konání trhu zasláno potvrzení, popř. zamítnutí, účasti na trhu. Pokud Přihláška nebude obsahovat kompletní informace, bude automaticky stornována. Místo pro umístění stánku přidělí organizátor akce (Návštěvnické centrum Nový Jičín), úhradu účastnického poplatku platí prodejce (účastník Novojičínského jarmarku) v hotovosti v den konání akce, a to na základě zaslaného potvrzení (elektronickou poštou) o přijetí k prodeji organizátorem akce. Organizátor akce je oprávněn provést změny v závislosti na povaze akce, případně státem nařízených opatřeních, popřípadě akci zrušit s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky.
Výsledek úkonuPřijetí / zamítnutí přihlášky na jarmark
Kdy věc řešitNa začátku roku dle plánu akcí NCNJ jsou na webu icnj.cz spuštěny přihlášky na všechny akce. Žadatelé se mohou hlásit do data uvedeného na přihlášce, většinou 14 dní před akcí je uzávěrka přihlášek – dle typu akce.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronickyJe nutné se hlasít pomocí vyplněné „Přihlášky na Novojičínský jarmark“.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyVyplnění přihlášky k prodeji na jarmarku zde: www.icnj.cz/prihlaska.html
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatnelze
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuÚčastnický poplatek:
Rada města Nový Jičín na svém jednání dne 19.2.2020 rozhodla:
• vybírat jednorázovou hotovostní platbu ve formě účastnického poplatku
od prodejců na těchto akcích pořádaných městem Nový Jičín na
Masarykově náměstí v Novém Jičíně:
a) Novojičínský jarmark (tematicky zaměřený) 300 Kč včetně DPH /
prodejce,
b) Novojičínský jarmark při Slavnosti města 1 500 Kč včetně DPH /
prodejce s občerstvením (jídlo včetně alko, nealko nápojů), 300 Kč
včetně DPH / ostatní prodejce,
c) Pivobraní 1 500 Kč včetně DPH / pivovary a
prodejce s občerstvením (jídlo včetně alko, nealko nápojů), 300 Kč
včetně DPH / ostatní prodejce,
• nevybírat jednorázovou hotovostní platbu ve formě účastnického
poplatku na akcích pořádaných městem Nový Jičín na Masarykově
náměstí v Novém Jičíně dle bodu 2. tohoto usnesení od:
a) prodejců na Novojičínském jarmarku (tematicky zaměřeném) v čase
Adventu,
b) prodejců, jimž byl pronajat Technickými službami města Nového Jičína,
příspěvkovou organizací dřevěný uzamykatelný prodejní stánek,
c) prodejců z partnerských měst Görlitz, Ludwigsburg, Świętochłowice,
Kremnica, Épinal, Novellara,
d) prodejců-partnerů akce pořádané městem Nový Jičín.
Opravné prostředky
Časté dotazyVíce informací naleznete na: www.icnj.cz/stranka/novojicinsky-jarmark.html
Sankce– 
Působnostsamospráva
OblastNovojičínské jarmarky
Klíčová slovajarmark
Počátek platnosti popisu úkonu29.06.2023
Konec platnosti popisu úkonudo odvolání
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuV agendovém informačním systému.

Telefonní čísla a e-maily najdete v sekci Kontakty na zaměstnanceNávštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků.